Bat To Exe Converter – czyli konwersja plików CMD, BAT do EXE

Śledząc naszego bloga, zapewne zdążyliście się zaprzyjaźnić z czarną konsolą Windows i w Waszych prywatnych „kuźniach CMD”, nie jeden skrypt został wykreowany i wdrożony do prywatnego komputera, czy też zwerbowany w firmowe szeregi.

Na front wystawimy, aplikację, która nasze skrypty z dywizji *.cmd, *.bat pozwoli skonwertować do wykonywalnych plików .exe. W naszych działaniach administracyjnych zyskamy dzięki temu, niewidoczne okno konsoli, możliwość zabezpieczenia hasłem, czy też ukrycie kodu przez użytkownikami.

Rozbroimy na kawałki program Bat To Exe Converter, który pobierzemy bezpośrednio od twórców aplikacji. Program działa bez problemu w systemach Windows 32bit, jak również 64bit, udostępniany jest jako portable na licencji freeware, wystarczy tylko go rozpakować z archiwum i można od razu przystąpić do działań.


Okno programu podzieliłem na sekcje, z których będziemy najczęściej korzystać:

Pierwsza sekcja, lokalizacja pliku i jej zapis

Batch file – podajemy lokalizacje naszego skryptu

Save file – docelowe miejsce, gdzie program ma zapisać plik, (domyślnie tworzy się w miejscu, gdzie podajemy źródło pliku bat )


Druga sekcja, zawiera zakładki Options, Include, Versioninformations, Program settings.

Zakładka Options, posiada opcję,
Visibility – możemy określić czy konsola będzie: widoczna ​Visible application, bądź niewidoczna ​Invisible application
Working directory – ustawimy katalog roboczy na ten w którym pracujemy ​Current directory,​ bądź taki jaki jest zdefiniowany w zmiennej %temp% ​Temporary directory.
Temporary file – określimy czy po uruchomieniu skryptu, tymczasowa wygenerowana  zawartość ma zostać usunięta po zakończeniu aplikacji ​Delete and exit, czy też pozostawiona ​Do not delete.
Encryption – zaznaczając ​Encrypt the program,​ ​zostaniemy poproszeni o ustawienia hasła do naszego skrytu
Miscellaneous ​- zaznaczając ​opcję Add administrator manifest​, przygotujemy plik do działania z mechanizmami User Account Control, zaimplementowanymi od Visty w górę. Overwrite existing files ​​nadpisze istniejące pliki, ostatnia pozycja ​Add decompiler​ umożliwia dodanie zewnętrznego kompilatora do skryptu.

Zakładka Include, umożliwia dodanie dodatkowych plików, które są potrzebne do poprawnego wykonania skryptu. Zostaną wypakowane do Wroking directory.

Zakładka Versioninformations, linia ​Icon file umożliwia transformację graficzną ikony do wybranej przez nas, wystarczy tylko podać lokalizację pliku *.ico. Zaznaczając ​Include versioninformations​, dodamy informacji o wersji czy też właścicielu pliku. Jeżeli będziemy aktualizować nasz plik, pozwoli nam na zachowanie poprawnej wersji.

Zakładka „Program settings”, ​umożliwia wybór wersji językowych oraz zapis ustawień.

​Ostatnia sekcja, umożliwia kompilację, reset ustawień oraz wyjście z programu.

Kompilacja naszego skryptu odbywa się, po uprzednim wybraniu interesujących nas opcji, a następnie kliknięciu na przycisk COMPILE. Parę sekund i nasz plik batchfile, zostaje przekształcony i gotowy do działań. 😉


Tu jest miejsce dla prawdziwych komandosów z sekcji CMD, przedstawię polecenia którymi możemy werbować pliki do dywizji *.exe poprzez commandline.

Główne parametry, do wykonania konwersji:

bat [nazwa pliku], plik z rozszerzeniem bat
save [nazwa pliku], docelowa nazwa pliku, z rozszerzeniem exe

przykład w naszej czarnej konsoli:

Bat_To_Exe_Converter -bat bufor.bat -save plik.exe

Gdybyście chcieli bardziej uzbroić wasze pliki exe z CMD przedstawiam dodatkowe parametry:

icon [nazwa pliku], lokalizacja pliku z nazwą ikony,
invisible, generuje niewidoczną konsolą ze skryptem
temp, użyj tempa do tymczasowego wykonania
nodelete, nie usuwaj z tempa
encrypt [hasło], szyfrowanie aplikacji hasłem
overwrite, nadpisuje istniejące pliki
include [nazwa pliku], dołącza dodatkowy plik do programu
fileversion [wartość w formacie x,x,x,x], wersja pliku
productversion [wartość], nazwa pliku

przykład w naszej czarnej konsoli:

Bat_To_Exe_Converter -bat bufor.bat -save plik.exe -encrypt 11 -company spece -fileversion 1,4,4,0 -productname bufor drukarki

Aby przeprowadzić sprawne kompilowanie, proponuję wszystkie potrzebne pliki trzymać, tam gdzie znajduje się program. Nie trzeba będzie podawać bezwzględnych lokalizacji.

Pewnie, nie raz zdarzyło Wam się, udostępniać użytkownikom swoje batchfile, a ich nadmierna ciekawość czy też chęć zmian w kodzie, potrafiła rozłożyć skrypt na łopatki. Przyda się w sprawnym i bezpiecznym zarządzaniu skryptami, o których jeszcze nie raz napiszemy.

Jeszcze informacja, pamiętajcie o tym, że skrypt przez chwilę jest widoczny w lokalizacji %temp%, więc nie tak do końca jest niewidoczny/bezpieczny.

Pewnie znacie jeszcze inne aplikację, którymi zarządzacie waszymi batchfilami, zapraszam do umieszczania ich w komentarzach.

1 Odpowiedź

  1. QTe pisze:

    Wiem że wpis jest stary z ciekawości sprawdziłem na VirusTotal ma Współczynnik wykrycia: 4 / 64 mimo małej ilości głosów większość głosujących (5 z 7) wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo. Możesz się do tego jakość odnieść?

Leave a Reply