Batch sprawdzający ilość wolnego miejsca na dyskach na wielu komputerach z listy

Łukasz Skalikow

Obecnie Manager IT. Przez lata byłem Inżynierem systemów. Jestem entuzjastą i specem od vSphere, Windows serwer, GPO. Od zawsze byłem zwolennikiem wiersza poleceń i automatyzacji. Obecnie, ze względu na pracę, rodzinę i wyjazdy służbowe, dużo mniej udzielam się na blogu, ale mam nadzieję, że pośród kilkuset porad opublikowanych na spece.it, wiele osób znajdzie dla siebie coś przydatnego :)

Przeczytaj także...

4 komentarze

 1. marczu napisał(a):

  foreach ($komputer in Get-Content .komputery.txt){

  Get-WmiObject -class Win32_LogicalDisk -ComputerName $komputer |? {$_.DriveType -eq ‚3’} |Select DeviceID,FileSystem,FreeSpace,Size,SystemName |Export-Csv .raport_miejsca.csv -Append -NoTypeInformation -Delimiter ‚;’

  }

 2. SzwejkowskiA napisał(a):

  $gc=get-content d:item.txt

  $gc|foreach{

  $pcname=$_

  Get-WmiObject -ComputerName $_ win32_logicaldisk|select @{Name=”DeviceName”;expression={„$($pcname)”}}DeviceID,@{name=”FreeSpace”; Expression={„{0:N2}” -f ($_.freespace/1GB) }},@{Name=”SIze”;Expression={„{0:N2}” -f ($_.size /1GB)}}

  }

  Tak was nie raz czytam wiec drzuce cos od siebie – wynik w gb

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: