Instalacja ról i dodatków (funkcji) serwera z poziomu CMD i PowerShell

Wiele razy udowadniałem, że w serwerach Windows można wszystko wykonać z poziomu konsoli. Dziś na tapetę weźmiemy role i funkcje w Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012. Oprócz popularnej konsoli CMD podamy też przykłady z Power Shell’a.

Instalacja ról i funkcji z poziomu CMD

Uruchamiamy CMD na koncie administratora (na przykład poprzez ppm na ikonie w menu start przy użyciu „runas”). W Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 w CMD listę ról i funkcji wyświetlimy poleceniem:

ServerManagerCmd.exe –query

Lista będzie bardzo pokaźna, a to jej fragment w Windows Server 2008:

W pierwszych nawiasach kwadratowych konsola pokazuje, które dodatki są zainstalowane. W drugich znajdziemy nazwę, której będziemy używać w dalszych komendach (oznaczam je jako <nazwa_dodatku>. Przejdźmy zatem do działania.

Aby zainstalować któryś z funkcji lub ról, użyjemy następującej składni:

ServerManagerCmd -install <nazwa_dodatku>

Możemy wymusić restart zaraz po instalacji:

ServerManagerCmd.exe -install <nazwa_dodatku> -restart

Możemy oczywiście wykonać instalację kilku funkcji/ról na raz. Nazwy oddzielamy spacją:

ServerManagerCmd.exe -install Hyper-V powershell gpmc

Instalacja ról i funkcji w Powershell

Zacznijmy od tego, że sam Powershell też jest dodatkiem 🙂 Jeśli jeszcze nie macie go zainstalowanego, to musicie go dodać ręcznie w przystawce Server Manager, albo z CMD sposobem opisanym wyżej.

Zakładając, że macie już PS i chcecie instalować następne dodatki, uruchamiamy konsolę Powershell na koncie administratora (na przykład poprzez ppm w opcji Powershell w menu start).

Windows Server 2008 R2 w konsoli PowerShell najpierw musimy zaimportować moduł „servermanager”, gdyż dalsze polecenia są częścią tego modułu i nie są natywnie wbudowane w PS. Użyjemy następującego polecenia:

Import-Module servermanager

Listę wszystkich dostępnych funkcji wyświetlimy poleceniem:

Get-WindowsFeature

W ten sposób znajdziemy listę dodatków zawierających w nazwie jakąś frazę np „hyper””

Get-WindowsFeature *hyper*

..a tak znajdziemy wszystkie dodatki z frazą „hyper” w nazwie, i zainstalujemy je:

Get-WindowsFeature *hyper* | Install-WindowsFeature

Aby zainstalować dodatek użyjemy następującej składni.

Add-WindowsFeature –Name <nazwa_dodatku>

Możemy wykonać instalację i wymusić restart systemu po jej zakończeniu:

Add-WindowsFeature <nazwa_dodatku> -restart

Możemy zainstalować wiele funkcji na raz używając ich nazw po przecinku. Przykład:

Add-WindowsFeature Application-Server,gpmc,Hyper-V

W Windows Server 2012 polecenie ma postać:

Install-WindowsFeature –Name <nazwa_dodatku>

To chyba wszystko:) Jeśli macie jakieś pytania lub uwagi, piszcie śmiało.

Łukasz Skalikow

Obecnie Manager IT. Przez lata byłem Inżynierem systemów. Jestem entuzjastą i specem od vSphere, Windows serwer, GPO. Od zawsze byłem zwolennikiem wiersza poleceń i automatyzacji. Obecnie, ze względu na pracę, rodzinę i wyjazdy służbowe, dużo mniej udzielam się na blogu, ale mam nadzieję, że pośród kilkuset porad opublikowanych na spece.it, wiele osób znajdzie dla siebie coś przydatnego :)

1 Odpowiedź

 1. Balas90 pisze:

  Witam,
  Komenda „Import-Module servermanager” wyrzuca mi taki błąd:

  „Import-Module : The specified module 'servermanager’ was not loaded because no valid module file was found in any module directory.
  At line:1 char:1
  + Import-Module servermanager
  + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo : ResourceUnavailable: (servermanager:String) [Import-Module], FileNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : Modules_ModuleNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.ImportModuleCommand”

  W czym problem? Korzystam z Windows Server 2008.

Leave a Reply to Balas90 Cancel reply