Excel – jak przesunąć wykres przy pomocy klawiatury?

Excel-logo

Bywa, że podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel zachodzi potrzeba przesunięcia wykresu w bardzo precyzyjny sposób (ach, te korpo-wymogi). Lub też trzeba przesunąć kilka wykresów jednocześnie, zachowując przy tym oryginalny ich rozstaw. 

W tak prostych czynnościach myszka się nie sprawdza jak powinna – zdecydowanie lepszy efekt daje przemieszczenie obiektów przy pomocy klawiatury. Jednak w jaki sposób przesuwać obiekt przy pomocy klawiatury? Bardzo prosto, ale bez myszki się nie obejdzie 😉 Należy bowiem wskazać i kliknąć myszką dany obiekt trzymając klawisz Ctrl. Wtedy zmieni się nieco wygląd obramowania wykresu (poniżej zrzuty ekranu z Excel 2016, w starszych wersjach będzie się to nieco różnić):

Tak więc, trzymając klawisz Ctrl należy myszką wskazać i kliknąć na obszarze poza samym wykresem, ale ciągle w ramach obiektu. Następnie trzymając ciągle wciśnięty klawisz Ctrl można przesuwać obiekt wewnątrz arkusza przy pomocy strzałem na klawiaturze. Analogicznie postępujemy w przypadku większej liczby obiektów (tak, ten trick działa na wszystko co zostało wstawione do arkusza). Zaznaczamy je po prostu z ciągle wciśniętym klawiszem Ctrl. 

 

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

Leave a Reply