FreeNAS – sprawdź temperaturę procesorów

W domyślnym interfejsie FreeNAS można ze świecą szukać informacji o temperatzurze procesorów. Jednak możemy śmiało uzyskać tą informację po zalogowaniu się do konsoli. Wydajemy tam polecenie:

sysctl -a | egrep -E „cpu\.[0-9]+\.temp”

I otrzymujemy taki wynik:

dev.cpu.0.temperature: 28.0C
dev.cpu.1.temperature: 28.0C
dev.cpu.2.temperature: 26.0C
dev.cpu.3.temperature: 28.0C

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

Leave a Reply