Hyper-V sprawdzenie statusu migracji VM

Powszechnie wiadomo, że Microsoft lubi rzucać kłody pod nogi administratorom. Szczególnie w nowszych wersjach Windows 10 – gdzie występują drobne problemy, czy to z zainstalowaniem telnet i innych narzędzi z pakietu RSAT, albo podczas korzystania z Failover Cluster Manager. wszystko oczywiście jest do ogarnięcia, łącznie z problemem, gdy interfejs zarządzania klastrem Hyper-V nie wyświetla wszystkich informacji, np. statusu migracji maszyny wirtualnej.

Z pomocą przychodzi oczywiście PowerShell. I tak – aby sprawdzić status migracji na konkretnym nodzie klastra, wystarczy uruchomić na nim następującego onelinera:

Get-WmiObject -Namespace root\virtualization\v2 -Class Msvm_MigrationJob | ft Name, JobStatus, PercentComplete, VirtualSystemName

Wynik może być zbliżony do następującego:

Jak widać VirtualSystemName nie jest zbyt przyjazny, ale dość łatwo przełożyć go na przyjazną i łatwą do odczytania nazwę VM jaką zazwyczaj widać w GUI Hyper-V, lub w Failover Cluster Manager. Oczywiście nie inaczej niż w Powershellu:

Get-VM | Select VMName, Id

I stąd już krótka droga do powiązania „VistualSystemName” z nazwą VM:

Tak, KALILinux – bo tylko po tym poznać prawdziwego hakiera….

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

Leave a Reply