Instalowanie narzędzi RSAT w Windows 10 1909

Jak się okazuje Microsoft lubi czasem zrobić pod górkę 😉 Tym razem trafiło na brak możliwości zainstalowania narzędzi „RSAT” z poziomu „Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows”. Całe szczęście – da się to zrobić w PowerShell. Ciężko wytłumaczyć, dlaczego z każdym wydaniem Windows 10 robi się to coraz bardziej skomplikowane 🙂

Nie jesteśmy tu jednak po to aby narzekać, a do zainstalowania RSAT wystarczy prosty one-liner (działa także w Powershell 7):

Get-WindowsCapability -Online | Where-Object {$_.Name -like "Rsat*"} | Add-WindowsCapability -Online

Cały proces trwa dość długo, więc można odpalić instalację i iść zaparzyć kawy.

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

Leave a Reply