Jak długie nazwy plików tłumaczone są na krótkie w formacie 8.3

CMD_150 Eh, czasem przeklinam swoją naiwność. Spodziewałem się, że stary format nazewnictwa plików odszedł już dawno w zapomnienie wraz z DOS-em i FAT-em. Takie szczegóły jednak lubią ujawniać się (zgodnie z prawem Murphy’ego) w najmniej odpowiednim momencie.  Tak właśnie było tym razem, przekonany o poprawności konfiguracji przesiedziałem kilkadziesiąt dodatkowych minut na przeglądaniu logów, żeby przekonać się, że usługa, wczytując dane wejściowe z pliku musi korzystać ze ścieżek archaicznego formatu, bo nie parsuje dobrze spacji. Jak już udało namierzyć się problem, rozwiązanie nie powinno sprawiać problemów, ale

Jak zmienić LFN na format 8.3 (SFN)

komputery to bezmyślne maszyny i muszą mieć jasne instrukcje jak się zachować. Każdy plik w formacie SFN musi mieć maksymalnie 8 znaków nazwy i opcjonalnie kropkę oraz do 3 znaków rozszerzenia. LFN tłumaczone jest na format 8.3 w oparciu o poniższe zasady:

  • Najpierw usuwane są wszystkie spacje i niewłaściwe znaki: . ” / \ [ ] : ; = ,
  • W nazwie występować może tylko jedna kropka, więc to się za nią znajduje staje się trójznakowym rozszerzeniem.
  • Pierwsze 6 znaków długiej nazwy zostaje przepisana, a następnie dodawany jest przyrostek ~1
  • Jeżeli plików, posiadających taki sam zestaw 6 początkowych znaków jest więcej, dostają ona kolejne numerki za tyldą
  • Wszystkie znaki krótkiej nazwy są pisane są wielkimi literami

Jeżeli nie chce się wam tego robić ręcznie lub macie wątpliwości co do numerków za tyldą to nazwę w przetłumaczoną na format SFN sprawdzić można „wierszopoleceniową” komendą

C:\>dir /x
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is A54F-A136

Directory of C:\Program Files

01/22/2014 01:03 PM .
01/22/2014 01:03 PM ..
03/18/2013 03:04 PM 7-Zip
01/22/2014 01:03 PM ANGRYI~1 Angry IP Scanner
05/14/2012 05:54 PM ATI
05/14/2012 05:54 PM ATITEC~1 ATI Technologies
07/31/2012 10:39 AM Autodesk
12/16/2013 09:04 AM COMMON~1 Common Files
09/09/2013 11:05 AM CRYSTA~1 CrystalDiskMark
05/15/2012 02:33 PM DVDMAK~1 DVD Maker
12/03/2013 11:22 AM Ekahau
05/18/2012 08:23 PM GIMP2~1 GIMP 2
12/10/2012 09:28 PM GNS3
09/24/2012 08:42 AM HEWLET~1 Hewlett-Packard
03/13/2013 11:16 AM IDT

Wyświetli nam ono listę plików i katalogów z bieżącego miejsca wraz z ich krótkimi odpowiednikami.

Leave a Reply