Jak sprawdzić poziom funkcjonalny domeny? (dsquery.exe)

Poziom funkcjonalny domeny możemy sprawdzić na przykład za pomocą DSQUERY.EXE z pakietu RSAT:

dsquery * domainroot -scope base -attr msDS-Behavior-Version ntMixedDomain

Przykładowy rezultat:

msDS-Behavior-Version     ntMixedDomain
3                         0

Objaśnienie wyników:
0, 0 = Windows 2000 Native
0, 1 = Windows 2000 Mixed
2, 0 = Windows 2003
3, 0 = Windows 2008
4, 0 = Windows 2008 R2
5, 0 = Windows 2012

Łukasz Skalikow

Obecnie Manager IT. Przez lata byłem Inżynierem systemów. Jestem entuzjastą i specem od vSphere, Windows serwer, GPO. Od zawsze byłem zwolennikiem wiersza poleceń i automatyzacji. Obecnie, ze względu na pracę, rodzinę i wyjazdy służbowe, dużo mniej udzielam się na blogu, ale mam nadzieję, że pośród kilkuset porad opublikowanych na spece.it, wiele osób znajdzie dla siebie coś przydatnego :)

Leave a Reply