Jak w Active Directory znaleźć użytkowników bez skryptów Logowania? (dsquery.exe)

Za pomocą DSQUERY z pakietu RSAT możemy wyszukiwać obiekty w domenie na podstawie dokładnych parametrów. W ten sposób w całej domenie znajdziemy konta użytkowników, którzy nie mają skryptów logowania.

dsquery * domainroot -filter „(&(objectCategory=Person)(objectClass=User)(!scriptPath=*))” -limit 0 -attr sAMAccountName sn givenName pwdLastSet distinguishedName

Polecenie dsquery.exe jest częścią pakietu Active Directory Domain Services Tools.

DSQUERY nasi czytelnicy zapewne kojarzą z artykułów o kasowaniu nieaktywnych kont komputerów albo zbieraniu informacji o skrypcie logowania użytkowników.

Łukasz Skalikow

Obecnie Manager IT. Przez lata byłem Inżynierem systemów. Jestem entuzjastą i specem od vSphere, Windows serwer, GPO. Od zawsze byłem zwolennikiem wiersza poleceń i automatyzacji. Obecnie, ze względu na pracę, rodzinę i wyjazdy służbowe, dużo mniej udzielam się na blogu, ale mam nadzieję, że pośród kilkuset porad opublikowanych na spece.it, wiele osób znajdzie dla siebie coś przydatnego :)

Leave a Reply