Jak w CMD sprawdzić, czy dany program jest uruchomiony?

Przeczytaj też...

6 komentarzy

 1. Tomek napisał(a):

  Czy mógł by Pan napisać jak zaimplementować ten pomysł w taki sposób by Windows 7 po wykonaniu automatycznej kopi zapasowej sam się wyłączył?
  Kopia jest uruchomiana za pomocą harmonogramu zadań w środku nocy i nie wiadomo jak długo będzie trwać, więc polecenie shutdown z opóźnieniem czasowym może być nieprecyzyjne. Jedyny pomysł to żeby jakaś „wyższa” siła sprawdzała czy kopia się już ukończyła i po zatwierdzeniu wyłączyła komputer.

  • Łukasz Skalikow napisał(a):

   Mówimy o kopii wykonywanej wbudowanym Windowsowym mechanizmem, czy jakimś programem firmy trzeciej?
   Jak wygląda skrypt/polecenie uruchamiające backup?

  • Tomek napisał(a):

   Mówimy o wbudowanym mechanizmie do robienia kopi zapasowych z ustawionym harmonogramem zadań, dostępnym z panelu sterowania „Kopia zapasowa/Przywracanie”.

 2. Tomek napisał(a):

  Przykładowe zdjęcie windowsowego programu : http://lajfmajster.pl/images/2009/12/kopia-zapasowa.png

  Można w nim ustawić harmonogram o której ma się kopia wykonać. Niestety w harmonogramie tego zadania nie ma opcji która umożliwiła by zamknięcie systemu po wykonaniu zadania.
  Sam program ( Windowsowy Harmonogram zadań) który zarządza zadaniami mieści się w „Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Narzędzia administracyjne” otwierając go mamy możliwość edycji wcześniej utworzonego zadania backupu. To zadanie mieści się w zakładce porgtamu „Biblioteka Harmonogramu zadań\Microsoft\Windows\WindowsBackup”

  • Łukasz Skalikow napisał(a):

   Tomek, zacznij od zapoznania się poleceniem wbadmin, dzięki któremu możesz uruchamać backupy z CMD. Stwórz sobie plik wsadowy (.bat). Podepnij go w harmonogramie zadań. Następnie w pliku wsadowym po poleceniu wbadmin zamieścić shutdown.exe /s.

   Wyłączenie powinno się wykonać po backupie.

   Daj cynk, czy Ci sie udało. Może opublikujemy to jako Twoją poradę na naszym Blogu 🙂

 3. Tomek napisał(a):

  Witam, udało rozwiązać się mój problem takim skryptem:

  @echo off
  start sdclt.exe /KICKOFFJOB
  timeout 15
  :od_nowa
  tasklist /fi „username ne domena/konto” /fi „sessionname eq services”| find „rundll32.exe”
  IF %errorlevel% EQU 0 goto PROGRAM_DZIALA
  echo „Nie ma drugiej instancji, zatem uruchamiamy nasz program”
  E:\DeltaCopy\KopiaMoichDokumentow.dcp
  shutdown.exe /s /t 300 /f
  exit
  :PROGRAM_DZIALA
  cls
  echo „Program jest uruchomiony”
  timeout 600
  goto od_nowa
  :KONIEC
  Exit

  Żeby skrypt prawidłowo działał należy dostosować go do swojego komputera (domeny/konta miejsca wykonywania kopi itp.).

  Założenia skryptu

  1. Uruchamia program „sdclt.exe” odpowiedzialny za wykonywanie kopi zapasowej w Windowsie7. Dokładnie robi to samo co przycisk „Uruchom kopię zapasową teraz” znajdujący się w „Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Kopia zapasowa/Przywracanie”. Oczywiście wcześniej należy ustawić gdzie i jaka kopia mia się zrobić.
  2. Wykorzystując Pana pomysł na śledzenie zadań „tasklist”, z odpowiednimi parametrami wyłapuje proces „rundll32.exe” który jest odpowiedzialny za wykonywanie kopi w tle.
  3. Robię pętelkę „timeout 600” która sprawdza coz 10min czy kopia się już wykonała.
  4. Jak kopia się wykona, uruchamia się kolejny program „D:\DeltaCopy\KopiaMoichDokumentow.dcp” który wykonuje kopię moich dokumentów za pomocą protokołu RSYNC.
  5. Po wykonaniu zadania „shutdown.exe” komputer wyłącza się automatycznie.

  Ten skrypt dodałem do harmonogramu zadań z uprawnieniami administratora na jednym z mich kont. Kopia samego Windowsa jak i dokumentów jest ulokowana na serwerze sieciowym. Komputer po zmianach w biosie sam włącza się o zadanej porze i czeka na harmonogram zadań. Można również ustawić zdalny WOL (np. na serwerze bądź routerze), zamiast automatycznego startu. Wyeliminuje to problem niepotrzebnego włączenia komputera/laptopa jeśli nie ma sieci lub prądu.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: