Lista drukarek i dodawanie drukarki sieciowej w Windows

Przy reinstalacji systemu Windows w sieci firmowej, często musimy dostarczyć użytkownikowi dokładnie taki sam desktop jaki miał tuż przed awarią. Oczywiście poza samym systemem operacyjnym i oprogramowaniem (o tym kiedy indziej) warto użytkownikowi podłączyć „jego” sieciowe drukarki. Tu z pomocą przyjdzie nam nie kto inny jak PowerShell. Konkretniej wykorzystamy jedną z możliwości PowerShell jaką jest proste wyciąganie informacji z klas WMI, a dokładnie z klasy Win32_Printer.
To tyle tytułem wstępu teraz czas na zajęcia praktyczne:

PS C:\> (gwmi -cl Win32_Printer).Name

Wynikiem polecenia będzie lista obecnie zainstalowanych drukarek, które należałoby podłączyć po reinstalacji komputera. Co oczywiście także można wykonać z poziomu PowerShell. Dodawanie drukarki sieciowej w Windows z poziomu PowerShell jest bardzo proste:

PS C:\> Add-Printer -ConnectionName \\PrintServer\NazwaDrukarki

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

2 komentarze

  1. Łukasz Szlęzak pisze:

    Polecam jeszcze inny sposób, taki aby listować dodatkowo adresy portów drukarek sieciowych:
    PS C:Windowssystem32> get-wmiobject win32_printer | select Caption, Location, portname

  2. Slawek pisze:

    Da się wyciągnąć listę drukarek przypisanych do każdego komputera w domenie?

Leave a Reply to Slawek Cancel reply