Lync – odnajdywanie nieaktywnych kont użytkowników domenowych (dsquery)

Konto w domenie i konto w Lyncu to oczywiście nie to samo. Użytkownik może mieć konto włączone w AD, ale wyłączone w Lyncu i odwrotnie. Jak zatem znaleźć konta, które są nieaktywne w Lyncu? Najprościej, można to zrobić mniej więcej tak:

dsquery * domainroot -filter „(msRTCSIP-UserEnabled=False)”

Możemy też poszukać kont, które są wyłączone w domenie, ale aktywne w Lyncu…

dsquery * domainroot -filter „(&(|(userAccountControl=66050)(userAccountControl=514))(msRTCSIP-UserEnabled=TRUE))”

…oraz kont, które są wyłączone w AD, aktywne w Lyncu oraz mają przypisany nr telefonu (co jest stanem najmniej pożądanym)

dsquery * domainroot -filter „(&(|(userAccountControl=66050)(userAccountControl=514))(msRTCSIP-UserEnabled=TRUE)(msRTCSIP-Line=TEL*))”

Oczywiście poszukiwanie można odpowiednie zawężać czy też modyfikować. Tutaj znajdziecie długą listę przykładów użycia DSQUERY.

Leave a Reply