Lync – szybki „update” książki adresowej

Każdy, komu przynajmniej raz w życiu dane było, dokonać uaktualnienia wpisów w książce adresowej Lync’a wie, że na standardowych ustawieniach może potrwać to (delikatnie mówiąc) „dość długo”. Wynika to głównie z dwóch rzeczy.

Pkt 1 – Lync Server

Aktualizacja książki adresowej na serwerze, odbywa się o ściśle określonej godzinie. Jaka to godzina, można podejrzeć wydając polecenie:

Get-CsAddressBookConfiguration

w konsoli PowerShell, na dowolnym z Front-End serwerów w naszej puli (zresztą konfiguracja ta jest wspólna dla wszystkich pul, nawet jeśli mamy więcej niż jedną).
Lync update ksiazki - 1
To, co nas interesuje, to wpisy „RunTimeOfDay” i „SynchronizePollingInterval„:

RunTimeOfDay” informuje o godzinie, o której zostanie wykonane automatyczne uaktualnienie książki adresowej. Uaktualnienie to, to nic innego jak zaplanowane wykonanie polecenia:

Update-CsAddressBook

Komenda ta, wystawia „flagę” synchronizacji, na którą oczekuje proces o nazwie „abserver.exe„. Proces ten uruchamiany jest, z okresowo zaplanowanym interwałem.
Za konfigurację interwału, z jakim w/w proces jest uruchamiany, odpowiedzialny jest właśnie parametr „SynchronizePollingInterval„.
Jak widzicie, samo uaktualnienie nie jest wykonywane automatycznie, tylko z opóźnieniem o wartości równiej „SynchronizePollingInterval” (w minutach), po którym zostanie uruchomiony proces „abserver”.

W sytuacjach gardłowych („SGOC”?), aby przyspieszyć „nieco” proces uaktualnienia na serwerze, należy samodzielnie wydać polecenie „Update-CsAddressBook” i odczekać ustawiony kwant czasu „SynchronizePollingInterval„. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie zmienić oba parametry. Służy do tego cmdlet:

Set-CsAddressBookConfiguration

Całość wygląda mniej więcej tak:

Set-CsAddressBookConfiguration –RunTimeOfDay 23:00 –SynchronizePollingInterval 00:01

Pomyślność procesu aktualizacji, możemy sprawdzić w logach Front-End serwera dla danej puli. W tym celu, musimy przejść do zakładki

„Applications and Services Logs” → „Lync Server”.

Interesujące nas zdarzenia, noszą numery 21005, 21010, 21056. Oto przykładowe wpisy:
Lync update ksiazki - 2
Lync update ksiazki - 3
Lync update ksiazki - 4

Pkt 2 – Klient Lync’a

Mając powyższe z głowy, wydawać by się mogło, że temat został już pozamiatany. Niestety, nic bardziej mylnego. Wynika to z faktu, iż sam klient, również ma swoje własne, całkowicie losowe opóźnienie, po którym sprawdza dostępność zmian, w książce adresowej serwera. Domyślnie, jest to przedział od jednej do sześćdziesięciu minut. Sześćdziesiąt minut, to zawsze lepiej niż blisko 24 godziny – nieprawdaż?

Jednakże…

Jeśli jednak i ten czas wydaje się nam za długi, istnieje sposób na przyspieszenie pobierania informacji o zmianach w książce adresowej serwera. Konieczne jest wylogowanie się z klienta, a następnie usunięcie 2 plików, znajdujących się w lokalizacji (w wersji 2013 klienta na Windowsach od Visty w górę):

%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Office\15\Lync\sip_nazwa.naszego@konta\

Pliki te to: GalContacts.dbGalContacts.db.idx. Po ich usunięciu, podczas kolejnego logowania, klient Lynca będzie musiał ponownie pobrać całą, zaktualizowaną książkę adresową.

Aby nie musieć każdorazowo powtarzać w/w czynności, polecam dodanie do rejestru, wartości DWORD o nazwie GalDownloadInitialDelay do klucza

HKLM\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync

Wersja dla systemów 32 bitowych:

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync /v GalDownloadInitialDelay /t REG_DWORD /d 0 /f

Wersja dla systemów 64 bitowych:

reg add HKCU\Software\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Office\15.0\Lync /v GalDownloadInitialDelay /t REG_DWORD /d 0 /f

Spowoduje to, że klient Lync’a, przestanie czekać losową wartość czasu, na synchronizację książki adresowej. Od tej chwili, update książki adresowej, przestanie „trwać wieczność” (jak to kiedyś powiedział mi jeden z użytkowników :).

Istnieją jednak sytuacje, w których pomimo wykonania w/w czynności, książka nadal zdaje się (to ważne) nie być zaktualizowana. Tym jednak, zajmiemy się następnym razem.

1 Odpowiedź

  1. on pisze:

    przydało się, dzięki 🙂

Leave a Reply