nmap -lista aktywnych adresów IP w sieci

This post is also available in: English

Gdy na szybko chcemy dostać listę wyłącznie aktywnych hostów w naszej sieci za pomocą nmap (i awk 😉 ) :

nmap -n -sn 192.168.1.0/24 -oG - | awk '/Up$/{print $2}'

Oczywiście zamiast 192.168.1.0/24 – wpisujemy adresację naszej sieci.

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

1 Odpowiedź

  1. ExoRank pisze:

    Awesome post! Keep up the great work! 🙂

Leave a Reply