EMC – lista podłączonych aktywnych serwerów


 

Czasami na klikanie w Unisphere jest zbyt długie i skomplikowane. EMC dostarcza jednak także narzędzie do zarządzania swoimi produktami – NaviSECCli. Dzięki niemu można szybko uzyskać listę serwerów podłączonych do macierzy przez karty HBA wpisując polecenie:

naviseccli -h Storage_Processor_IP port -list -hba | find „Server Name”

W wyniku otrzymamy mniej więcej coś takiego:

Server Name: SERVER01
Server Name: KOLEJNY01
Server Name: SERVER02
Server Name: SERVER03


Podobne Tematy:

Tags:,