Jak sprawdzić poziom funkcjonalny domeny? (dsquery.exe)


 

Poziom funkcjonalny domeny możemy sprawdzić na przykład za pomocą DSQUERY.EXE z pakietu RSAT:

dsquery * domainroot -scope base -attr msDS-Behavior-Version ntMixedDomain

Przykładowy rezultat:

msDS-Behavior-Version     ntMixedDomain
3                         0

Objaśnienie wyników:
0, 0 = Windows 2000 Native
0, 1 = Windows 2000 Mixed
2, 0 = Windows 2003
3, 0 = Windows 2008
4, 0 = Windows 2008 R2
5, 0 = Windows 2012


Podobne Tematy: