Jak sprawdzić poziom funkcjonalny domeny? (powershell)


 

Poziom funkcjonalny domeny możemy sprawdzić na przykład za pomocą powershella:

PS F:\> Get-ADDomain | fl Name,DomainMode

Name : corp
DomainMode : Windows2008R2Domain


To samo możemy również sprawdzić za pomocą DSQUERy z pakietu RSAT (patrz tutaj)


Podobne Tematy: