Jak w Active Directory znaleźć użytkowników bez skryptów Logowania? (dsquery.exe)


 

Za pomocą DSQUERY z pakietu RSAT możemy wyszukiwać obiekty w domenie na podstawie dokładnych parametrów. W ten sposób w całej domenie znajdziemy konta użytkowników, którzy nie mają skryptów logowania.

dsquery * domainroot -filter „(&(objectCategory=Person)(objectClass=User)(!scriptPath=*))” -limit 0 -attr sAMAccountName sn givenName pwdLastSet distinguishedName

Polecenie dsquery.exe jest częścią pakietu Active Directory Domain Services Tools.

DSQUERY nasi czytelnicy zapewne kojarzą z artykułów o kasowaniu nieaktywnych kont komputerów albo zbieraniu informacji o skrypcie logowania użytkowników.


Podobne Tematy: