Jak znaleźć pełną nazwę konta znając login użytkownika? (dsquery.exe)


 

Loginy użytkowników nie zawsze wskazują nazwisko posiadacza. Znając login użytkownika możemy chcieć znaleźć jego imię i nazwisko, a w praktyce jest to po prostu pełna nazwa konta domenowego. Jak więc przetłumaczyć login na nazwę konta? Możemy skorzystać z DSQUERY i DSGET z pakietu RSAT:

DSQUERY USER -samid *login* | DSGET USER -samid -display

Wynik będzie podobny do tego:

DSQUERY USER -samid user234 | DSGET USER -samid -display
   samid     display
   user234     Jan Kowalski
dsget succeeded

Operację odwrotną, czyli znajdowanie loginu po nazwisku, znajdziecie W TYM one-linerze :)


Podobne Tematy:

  • dzinks

    Lub w PS: Get ad-user *login*

  • Lrrr

    Przydatne, bo u mnie w firmie loginy to ciąg znaków, po których nie sposób rozpoznać właściciela. :(((