Lista kontrolerów domeny i site’ów w CMD


 

W wierszu poleceń możemy w prosty sposób wygenerować listę kontrolerów domeny, i site’ów do których są przypisane:

Nltest /dclist:%userdnsdomain%

Wynik polecenia będzie podobny do tego:

Get list of DCs in domain ‚SPECE.IT’ from ‚\\SPECE.IT’.
speceitdc01.spece.it [DS] Site: Warszawa
speceitdc02.spece.it [DS] Site: Irkuck
speceitdc02.spece.it [DS] Site: LasVegas


UPDATE:

Znajdywanie kontrolerów domeny w Powershellu opisałem tutaj: https://spece.it/windows-serwer-artykuly/lista-kontrolerow-domeny-siteow-powershell


Podobne Tematy:

  • Grzegorz Kratiuk

    Łukasz, a nie łatwiej i „na czasie” z PS ?

    (Get-ADForest).Domains | %{ Get-ADDomainController -Filter * -Server $_ }

    ;)