Nie można skasować czcionki


 

Chcecie skasować z systemu czcionkę, ale przy kasowaniu Windows wyświetla komunikat podobny do tego?

Delete Font: Barcode338 cannot be deleted because it’s in use.

Aby skutecznie skasować czcionkę, najpierw znajdźmy nazwę pliku (PPM > właściwości). Przykład: 18116_BARR41W.ttf
Następnie kasujemy ją wiersza poleceń:

del /f /s /q /a „C:\Windows\fonts\18116_BARR41W.ttf”


Podobne Tematy: