Do jakich grup należy użytkownik domenowy? (powershell)


 

Jakiś czas temu opisałem jak wyświetlić członków grupy domenowej, a także sprawdzić czy dany użytkownik należy do jakiejś grupy. Tym razem szybka porada jak wyświetlić grupy do których należy użytkownik:

(GET-ADUSER –Identity nazwa_użytkownika –Properties MemberOf | Select-Object MemberOf).MemberOf

Wynik polecenia zawiera pełne ścieżki LDAP do grup:

CN=suer users,OU=Groups,OU=Architects,OU=Global,DC=spece,DC=IT
CN=Group Policy Admins,OU=Groups,OU=Warszawa,OU=Europa,OU=Global,DC=spece,DC=IT
CN=Server Operators,OU=Groups,OU=Groups,OU=Architects,OU=Global,DC=spece,DC=IT


Podobne Tematy: