System Operacyjny wskazanego konta komputera (dsquery.exe)


 

Sprawdzenie systemu operacyjnego na zdalnej maszynie Windows można wykonać na dziesiątki sposobów (na przykład za pomocą PSINFO), zwłaszcza, jeśli ta jest dostępna przez sieć. Co jeśli mamy jakieś konto w komputera w domenie i nie mając dostępu do niego chcemy sprawdzić jaki ma system operacyjny? Polecam DSQUERY z pakietu RSAT:

dsquery * -filter „(&(objectClass=Computer)(objectCategory=Computer)(sAMAccountName=NAZWA_KOMPUTERA$))” -attr sAMAccountName operatingSystem

..i przykładowy wynik:

sAMAccountName operatingSystem
NAZWA_KOMPUTERA$ Windows 7 Professional


Podobne Tematy: