Powershell 7.0 dostępny

Odkąd Powershell „wymknął się” z oficjalnego kanału dystrybucji Windows Update i przeniósł się na rozwój wersji „Core” dystrubuowanej na licencji MIT można zauważyć, że jego wsparcie przyspieszyło, a sam PSH staje się narzędziem już niedobiegającym od innych powłok 😉 Wszak mozna go używać na systemach Linux oraz MacOS.

Co nowego w wersji 7? Przede wszystkim do wywołania ForEach-Object można użyć opcji wykonywania poleceń równolegle dzięki przełącznikowi Parallel. Zupełnie nowy cmdlet Get-Error, możliwość dorzucania modułów w sesji użytkownika, automatyczne powiadamianie o nowych wersjach, oraz chociażby nowe operatory warunkowe.

Świeżo wydana wersja 7 ma status LTS (Long Term Support) i będzie wspierana mniej więcej do grudnia 2022.

Oficjalnie 7 odsłona Powershell jest dostępna i wspierana na następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 7, 8.1, and 10
  • Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, and 2019
  • macOS 10.13+
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) / CentOS 7+
  • Fedora 29+
  • Debian 9+
  • Ubuntu 16.04+
  • openSUSE 15+
  • Alpine Linux 3.8+

Paczki instalacyjne można pobrać tutaj:
https://github.com/PowerShell/PowerShell

Pełna lista zmian:
https://github.com/PowerShell/PowerShell/blob/master/CHANGELOG/7.0.md

Tabela kompatybilności modułów i cmdletów (aby uniknąć wybuchów spazmatycznego śmiechu doradzam przełączenie opcji „Przeczytaj w języku angielskim” w prawym górnym rogu strony:
https://docs.microsoft.com/pl-pl/powershell/scripting/whats-new/cmdlet-versions?view=powershell-7

Aby sprawdzić listę obsługiwanych modułów można skorzystać także z polecenia Get-Module -ListAvailable

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

Leave a Reply