Do jakich grup należy użytkownik domenowy? (powershell)

Jakiś czas temu opisałem jak wyświetlić członków grupy domenowej, a także sprawdzić czy dany użytkownik należy do jakiejś grupy. Tym razem szybka porada jak wyświetlić grupy do których należy użytkownik:

(GET-ADUSER –Identity nazwa_użytkownika –Properties MemberOf | Select-Object MemberOf).MemberOf

Wynik polecenia zawiera pełne ścieżki LDAP do grup:

CN=suer users,OU=Groups,OU=Architects,OU=Global,DC=spece,DC=IT
CN=Group Policy Admins,OU=Groups,OU=Warszawa,OU=Europa,OU=Global,DC=spece,DC=IT
CN=Server Operators,OU=Groups,OU=Groups,OU=Architects,OU=Global,DC=spece,DC=IT

Łukasz Skalikow

Obecnie Manager IT. Przez lata byłem Inżynierem systemów. Jestem entuzjastą i specem od vSphere, Windows serwer, GPO. Od zawsze byłem zwolennikiem wiersza poleceń i automatyzacji. Obecnie, ze względu na pracę, rodzinę i wyjazdy służbowe, dużo mniej udzielam się na blogu, ale mam nadzieję, że pośród kilkuset porad opublikowanych na spece.it, wiele osób znajdzie dla siebie coś przydatnego :)

Leave a Reply