Powershell – Import modułu AD

Niedawno pisałem o tym, jak za pomocą powershell’a, sprawdzić w domenie konta, które są zablokowane.
Wspominałem wtedy, że niezbędny jest import modułu AD. Od wersji 3 w górę, takowy import wykonuje się automatycznie, gdy wywołujemy któryś z cmdletów związany z AD. W starszych wersjach Powershell robi się to tak:

1) Najpierw, musimy pobrać pakiet RSAT. O tym, gdzie go znaleźć, pisał niedawno Łukasz.

2) Po zainstalowaniu, uruchamiamy przystawkę „Turn Windows features on or off” z Panelu sterowania („Control Panel” → „Programs and Features” lub po prostu appwiz.cpl oraz przycisk „Turn Windows features on or off” z lewej strony”

3) Zaznaczamy „Active Directory Module for Windows PowerShell” w sekcji „AD DS and AD LDS Tools”:
Powershell import AD module
4) Teraz, w konsoli PowerShell’a (uruchomionej z podwyższonymi uprawnieniami) pozostaje nam już tylko wydać polecenie:

Import-Module ActiveDirectory

2 komentarze

  1. Dzinks pisze:

    Od wersji PS v3 nie ma konieczności wykonywania polecenia: Import-Module ActiveDirectory. Moduł jest ładowany automatycznie, gdy wykorzystujemy cmdlet’y AD.

Leave a Reply