Powershell – operacje na datach (To kiedy ten koniec świata?)

Niebieskie okienko, w którym można korzystać z bibliotek frameworka .NET, co pozwala nam wykonywać w PowerShell operacje na datach. Poniżej zaprezentujemy prosty skrypt odliczający czas pozostały do końca świata w dniu 21.12.2012;) (dokonując pewnych założeń). Oczywiście odliczać możemy do czego tam chcemy 🙂 np. do urodzin teściowej, spłaty kredytu, nowej wersji iPhone ;), ale dość zbędnego pisania poniżej króciutki skrypt do odliczania czasu:

for (;;) {
$teraz = [DateTime]::Now
$koniec = [DateTime]("12/21/" + $teraz.Year) - $teraz
Clear
$koniec
Start-Sleep 1
}

W wyniku działania powyższego skryptu otrzymamy dość dokłady wynik:

Days : 7
Hours : 9
Minutes : 3
Seconds : 46
Milliseconds : 959
Ticks : 6374269592776
TotalDays : 7.37762684349074
TotalHours : 177.063044243778
TotalMinutes : 10623.7826546267
TotalSeconds : 637426.9592776
TotalMilliseconds : 637426959.2776

Wynik ten odświeża się co sekundę. Do zobaczenia na afterparty po końcu świata 22.12.2012 🙂

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

Leave a Reply