Przekierowanie wyniku polecenia z CMD do pliku lub schowka oraz wyświetlanie wyniku porcjami

Dzisiaj podzielę się z Wami kilkoma drobnymi sztuczkami, które często wykorzystuję w wierszu poleceń (CMD), gdy wynik jest długi i nieczytelny (czasem przekraczający bufor okna CMD): będzie to przekierowanie wyniku do pliku, przekierowanie do schowka i wyświetlanie porcjami. Przekierowanie do pliku będzie szczególnie przydatne  w skryptach .bat, których wynik chciałbym mieć zachowany w pliku w celu dalszego opracowania lub archiwizacji.

Z CMD do pliku

Czasami zachodzi potrzeba, aby wynik polecenia został zapisany w zewnętrznym pliku. Aby to osiągnąć, w linii poleceń możemy dodać znak „>” oraz nazwę pliku do którego mają trafić dane.

Dla przykładu poniższy skrypt zrzuci nam wartość ipconfig do pliku c:\moj_IP.txt

ipconfig > c:\moj_IP.txt

Ponowne uruchomienie tego polecenia nadpisze dotychczasową zawartość pliku.  Zamiast nadpisywać możemy dopisywać dane do istniejącego pliku zamieniając  znak > na >>

ipconfig >> c:\moj_IP.txt

Problem polskich znaków
Przekierowując do pliku treści z polskimi znakami (na przykład listę katalogów (polecenie „DIR”) lub zawartość polecenia „systeminfo”) na pewno zauważymy, że polskie znaki w pliku tekstowym zamieniają się w „krzaczki”. Dzieje się tak, gdyż kodowanie znaków w konsoli CMD jest inne, niż w GUI.
Możemy rozwiązać ten problem wpisując przed wykonaniem przekierowania polecenie:

chcp 1250

Zadziała to w danej sesji CMD do czasu otwarcia nowego okna.

Z CMD do schowka

Jeśli chcemy, aby rezultat komendy trafił do schowka dodajemy komendę clip:

ipconfig | clip

Teraz możemy nasz wynik wkleić tam, gdzie trzeba (stare dobre Ctrl+V lub PPM i „Wklej” (Jak ja śmiałem o tym wspominać :))).

Wyświetlane porcjami

Wynik polecenia możemy wyświetlać  fragmentami, tak, aby następną zobaczyć po wciśnięciu spacji lub klawisza „Enter”. Wystarczy do polecenia dodać  „| more”.  Spróbujcie sami:

ipconfig /all | more

Od razu podpowiem, że polecenie „more” daje możliwość podejrzenia zawartości pliku tekstowego. Oczywiście, jeśli plik ma wiele linii, to wyświetli się porcjami:

more c:\katalog\plik.txt

Jeśli według Was coś jeszcze warto dodać, zachęcam do komentowania.

Łukasz Skalikow

Obecnie Manager IT. Przez lata byłem Inżynierem systemów. Jestem entuzjastą i specem od vSphere, Windows serwer, GPO. Od zawsze byłem zwolennikiem wiersza poleceń i automatyzacji. Obecnie, ze względu na pracę, rodzinę i wyjazdy służbowe, dużo mniej udzielam się na blogu, ale mam nadzieję, że pośród kilkuset porad opublikowanych na spece.it, wiele osób znajdzie dla siebie coś przydatnego :)

17 komentarzy

 1. Daniellos pisze:

  Tekst, który zwraca komenda ipconfig zawiera polskie znaki, które w utworzonym pliku tekstowym pokazują się jako krzaczki. Czy jest możliwość zmiany kodowania utworzonego pliku tekstowego tak, aby polskie znaki wyświetlały się poprawnie?

 2. Daniellos pisze:

  Ani przy ręcznym wpisywaniu w konsoli poleceń „chcp 1250”, a później „ipconfig > wynik.txt” ani przy uruchomieniu pliku .cmd o takiej treści:
  chcp 1250
  ipconfig > wynik.txt

  nie pomaga. Dalej są krzaczki.

  • Przetestowałem to sobie na polskim Windowsie i sam zdziwiłem się z rezultatu: wpisanie komendy chcp 1250 działa dla większości poleceń np. dir (podaje nazwy katalogów z polskimi literami), systeminfo, netstat i innych… ale nie działa w ipconfig 🙂 Spróbuję się dowiedzieć dlaczego tak jest.

   W międzyczasie dodałem to powyższego wpisu wzmiankę o kodowaniu. Dziękuję za poruszenie tego wątku 🙂

 3. Benko pisze:

  Wpisałem:
  ipconfig > c:\moj_IP.txt
  i pojawił mi się tylko komunikat – Odmowa dostępu…

 4. Anonim pisze:

  jak zrobić, aby wyniki komendy „ping -t 8.8.8.8” zapisywały się w sposób ciagły z CDM do pliku dodatkowo wraz z datą. Wpisywałem rózne kombinacje i nic nie działa! proszę o pomoc pzdr

 5. majksl pisze:

  @echo off
  :start
  for /f „usebackq tokens=*” %%a in (`date /t`) do (
  set data=%%a
  )

  for /f „usebackq tokens=* delims= ” %%a in (`ping 8.8.8.8 -n 1 ^| find „Reply”`) do (
  set wynik_pingu=%%a
  )
  echo %data% %wynik_pingu%
  echo %data% %wynik_pingu% >>pingowanie.txt
  goto start

 6. jan pisze:

  Jak z CMD zapisać do pliku tekstowego treść wydanej komendy wraz z jej wynikiem? user12@op.pl

 7. Artur Zgadzaj pisze:

  Pomocna może być funkcja do zamiany polskich liter pomiędzy zmiennymi z Batch lub z plików tekstowych, a wierszem polecenia CMD, a także do wyniki poleceń CMD eksportowanych do plików tekstowych. jest to funkcja uniwersalna i zależnie od parametru zamienia w jedną lub drugą stronę.

  Funkcja działa na zmiennych systemowych Batch, zatem cokolwiek ma być zamieniane w jedna lub drugą stronę, to najpierw musi być przypisane jakiejś zmiennej. Funkcja po wywołaniu zmienia bezpośrednio zawartość tej samej zmiennej.

  Funkcja za jednym wywołaniem może zmieniać polskie litery od razu w kilku zmiennych (do 30 zmiennych), np. w dwóch, jak w przykładzie poniżej.

  Funkcję trzeba wkleić do własnego skryptu Batch, np. na końcu, jak w poniższym przykładzie

  Powiedzmy, że jest zmienna Test będzie z tekstem: ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóść i coś tam jeszcze

  SET Test=ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóść i coś tam jeszcze
  SET Inna_zmienna=Cokolwiek – np. żdżbło trawy

  Wywołanie funkcji dla tych dwóch zmiennych (zamiana z trybu tekstowego Batch na wiersz poleceń CMD):

  CALL:Zamien_polskie_litery /TXT Test Inna_zmienna

  Pozdrawiam.

  Przykładowy cały skrypt Batch wraz z omawianą Funkcją na końcu:
  —————————————————————-

  @echo off

  REM # # # # Włączenie spowolnionego rozwijania zmiennych – konieczne dla funkcji zamiany polskich liter # # # # #

  setlocal EnableDelayedExpansion

  REM # # # # Przypisanie zmiennych z polskimi literami, pochodzące z trybu TXT (gdyż nadane wewnątrz Batch) # # # # #

  SET Test=ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ąćęłńóść i coś tam jeszcze
  SET Inna_zmienna=Cokolwiek – np. żdżbło trawy

  REM # # # # Pokazanie zawartości zmiennych przed zmianami # # # # #

  echo Test = !Test!
  echo Inna_zmienna = !Inna_zmienna!

  REM # # # # Wywołanie funkcji do zamiany polskich liter (pochodzące z trybu tekstowego, zatem parametr /TXT ) # # # # #

  CALL:Zamien_polskie_litery /TXT Test Inna_zmienna

  REM # # # # Pokazanie zawartości zmiennych po zmianach # # # # #

  echo Test = !Test!
  echo Inna_zmienna = !Inna_zmienna!

  REM # # # # Zakończenie skryptu # # # # #

  goto:eof

  REM ********************************************************************
  REM # # # # F U N K C J E P O M O C N I C Z E # # # #
  REM ********************************************************************

  :Zamien_polskie_litery – Parametr pierwszy określa typ źródła: /TXT lub /CMD Parametry kolejne: nazwa_zmiennej_1 [ nazwa_zmiennej_2 … nazwa_zmiennej_30 ]
  REM /TXT – zamienia z formatu plików tekstowych TXT, w tym Batch (BAT) >>> na tryn poleceń CMD
  REM /CMD – zamienia z trybu poleceń CMD >>> na format plików tekstowych TXT, w tym Batch (BAT)
  REM Dla /CMD trzeba najpierw wczytać wynik polecenia do zmiennej i dopiero wtedy podać nazwę tej zmiennej
  REM Podajemy tylko nazwy zmiennych, a nie ich zawartość, zaś rezulat zamiany uzyskujemy w tej samej zmiennej
  REM Uwaga: Musi być wcześniej włączone opóźnione rozwijanie zmiennych poleceniem: setlocal EnableDelayedExpansion
  REM Opracowanie: Artur Zgadzaj Zainteresowania dodatkowe: http://www.widzenia.com

  SET CMD_PL=165,198,202,163,209,211,140,143,175,185,230,234,179,241,243,156,159,191
  SET TXT_PL=164,143,168,157,227,224,151,141,189,165,134,169,136,228,162,152,171,190

  SET Pol_From=
  if /I „%~1″==”/TXT” SET Pol_From=%TXT_PL%&SET Pol_To=%CMD_PL%&shift
  if /I „%~1″==”/CMD” SET Pol_From=%CMD_PL%&SET Pol_To=%TXT_PL%&shift
  if „%Pol_From%”==”” (echo.&echo Funkcja: Zamien_polskie_litery&echo.&echo Bledny pierwszy parametr /CMD lub /TXT&TIMEOUT /T 15>nul&goto:eof)
  if „%~1″==”” (echo.&echo Funkcja: Zamien_polskie_litery&echo.&echo Brak nazwy pierwszej zmiennej zawierajacej tekst&TIMEOUT /T 15>nul&goto:eof)

  SET Rozwijanie_PL=TAK&if not „!Rozwijanie_PL!”==”TAK” (echo.&echo Funkcja: Zamien_polskie_litery&echo.&echo Musi byc wczesniej w tym skrypcie Batch wlaczone opoznione rozwijanie&echo zmiennych poleceniem:&echo.&echo setlocal EnableDelayedExpansion&TIMEOUT /T 60>nul&goto:eof)

  if not exist CHARLIB.BAT (FOR /F %%I IN („CHARLIB.BAT”) DO (if „%%~$PATH:I”==”” echo.&echo Funkcja: Zamien_polskie_litery&echo.&echo Brak CHARLIB.BAT, znajdz w Google lub na http:^/^/tiny.pl^/mjvrt&echo.&TIMEOUT /T 60>nul&goto:eof))
  CALL CHARLIB initLib

  :nastepna_zmienna_PL
  if „%~1″==”” goto:eof
  if „!%~1!”==”” (shift&if not „%~1″==”” goto nastepna_zmienna_PL)

  SET „str_PL=!%~1!”&SET /A L_PL=0&SET Wynik_PL=

  :kolejny_znak_PL
  SET Y_PL=!str_PL:~%L_PL%,1!&if „!Y_PL!”==”” goto pomin_kolejny_znak_PL

  CALL CHARLIB asc str_PL !L_PL! Kod_PL

  FOR /F „tokens=1-18 delims=,” %%A IN („!Pol_To!”) DO (
  FOR /F „tokens=1-18 delims=,” %%a IN („!Pol_From!”) DO (
  if %Kod_PL%==%%A CALL CHARLIB chr %%a Y_PL
  if %Kod_PL%==%%B CALL CHARLIB chr %%b Y_PL
  if %Kod_PL%==%%C CALL CHARLIB chr %%c Y_PL
  if %Kod_PL%==%%D CALL CHARLIB chr %%d Y_PL
  if %Kod_PL%==%%E CALL CHARLIB chr %%e Y_PL
  if %Kod_PL%==%%F CALL CHARLIB chr %%f Y_PL
  if %Kod_PL%==%%G CALL CHARLIB chr %%g Y_PL
  if %Kod_PL%==%%H CALL CHARLIB chr %%h Y_PL
  if %Kod_PL%==%%I CALL CHARLIB chr %%i Y_PL
  if %Kod_PL%==%%J CALL CHARLIB chr %%j Y_PL
  if %Kod_PL%==%%K CALL CHARLIB chr %%k Y_PL
  if %Kod_PL%==%%L CALL CHARLIB chr %%l Y_PL
  if %Kod_PL%==%%M CALL CHARLIB chr %%m Y_PL
  if %Kod_PL%==%%N CALL CHARLIB chr %%n Y_PL
  if %Kod_PL%==%%O CALL CHARLIB chr %%o Y_PL
  if %Kod_PL%==%%P CALL CHARLIB chr %%p Y_PL
  if %Kod_PL%==%%Q CALL CHARLIB chr %%q Y_PL
  if %Kod_PL%==%%R CALL CHARLIB chr %%r Y_PL
  ))

  SET Wynik_PL=!Wynik_PL!!Y_PL!&SET /A L_PL+=1&if not „!str_PL:~%L_PL%,1!”==”” goto kolejny_znak_PL

  :pomin_kolejny_znak_PL
  SET „%~1=!Wynik_PL!”

  shift&if not „%~1″==”” goto nastepna_zmienna_PL
  goto:eof

 8. Patryk Romańczuk pisze:

  Witam, mógłby mi ktoś pomóc ?
  Mam problem. Otóż chciałbym, abym mógł utworzyć skrót do wiersza poleceń wraz z zapisaną komendą, dokładnie : ping 104.160.142.3 -t
  Jakby ktoś mógł mi pomóc dziękuję.

Leave a Reply