Sprawdzanie statusu switcha Cisco za pomocą przycisku MODE

Tak już się przyjęło, że praktycznie wszystko w sieciach da się zrobić zdalnie. W teorii, fizycznie switch’a powinniśmy dotykać jedynie w momencie jego montażu i gdy wymieniamy go na nowy. Z praktyki wiemy, że tak różowo nie jest i od czasu do czasu trzeba coś przepiąć albo zdarzy się awaria, która zmusi nas do ruszenia się z fotela i wyjście w teren. Tak, wiem wtedy też ze sobą mamy laptop lub inne urządzenie, które pomoże nam podłączyć się kablem konsolowym. Jednak nawet bez dodatkowych narzędzi możemy zdobyć nieco informacji o urządzeniu. W przypadkach gdy już jesteśmy ze switch’em twarzą w „twarz” możemy skorzystać z szybkiej metody diagnostyki zaimplementowanej przez Cisco, czyli wszechstronnego przycisku MODE.
Dzięki niemu sprawdzimy szybko, podstawowe parametry działającego switch’a. Panel z LED-ami zazwyczaj umieszczony jest z lewej strony frontu urządzenia. Z racji ograniczonego miejsca nie wszystkie z opisanych funkcji są dostępne, ale występują w różnej konfiguracji i zależą od modelu switch’a. Nazwy i ich znaczenie jest jednak ustandaryzowane. 
 
SYST – status systemu jako całości
nie świeci – to switch nie działa (duh)
zielony to działa poprawnie
pomarańczowy to zasilanie jest doprowadzone, ale system nie działa poprawnie.
 
RPS / XPS – Redundant Power System / eXpandable Power System, czyli status zapasowego zasilania
nie świeci – do switcha nie podłączono zapasowego zasilania lub jest ononiepoprawnie podłączone
mruga na zielono – RPS podłączony, ale w tej chwili zajęty podtrzymywaniem innego urządzenia
pomarańczowy – RPS w stanie standby lub jest z nim jakiś inny problem
mruga na pomarańczowo – switch działa na zapasowym zasilaniu.
 
STAT – Pokazuje statusy wszystkich portów switch’a, jest to domyślny tryb diagnostyki. Wyniki wyświetlane są za pomocą LED przypisanej do każdego portu. 
nie świeci – port jest nieaktywny lub został wyłączony celowo
zielony – port aktywny
mruga na zielono – port aktywny, a podłączone urządzenie właśnie wymienia dane.
mruga zielonopomarańczowo – link-fault 
pomarańczowy – port jest zablokowany, blokada zazwyczaj spowodowana jest błędem.
mruga na pomarańczowo – port zablokowany zablokowany z powodu możliwości powstania pętli, podczas komunikacji STP
 
 
DUPLX – Określa jakie wartości duplex ma każdy z portów. Status pokazywany również na LED-ach portów.
nie świeci – half-duplex
zielony – full duplex
 
SPEED – informuje z jaka prędkością działa każdy z portów.
nie świeci – 10Mb/s
zielony – 100Mb/s
mruga na zielono – 1000Mb/s
 
jeżeli natomiast do czynienia mamy z portami 10Gb to
nie świeci – port jest wyłączony
mruga na zielono – port działa z pełną prędkością. 
 
PoE – tylko w switchach, które posiadaja funkcję Power over Ethernet. Działa dwojako, informacje przekasuje LED na panelu oraz diody każdego z portów.
LED na panelu – nie świeci – tryb diagnostyki PoE nie jest wybrany i żaden z portów nie dostał odmowy zasilenia ani nie wystąpił błąd.
LED na panelu – świeci na pomarańczowo – tryb PoE nie jest wybrany, ale przynajmniej jededn z portów nie uzyskał zasilania lub wystąpił na nim błąd PoE
LED na panelu – świeci na zielono – tryb PoE wybrany, statusy poszczególnych portów widoczne będą na przypisanych im LED-ach, a więc jeżeli dioda:
nie świeci – PoE nieaktywne na porcie
zielony – podpięte urządzenie jest poprawnie zasilane
mruga na zielonopomarańczowo – urządzenie nie zostało zasilone ze względu na brak zasobów switcha
mruga na pomarańczowo – wystąpił błęd i zasilanie zostało wyłączone
pomarańczowy – PoE zostało celowo wyłączone dla tego portu
 
MASTR – dostępna w switcha umożliwiających stackowanie, czyli podłączanie w jeden logiczny stos. Wszystkie urządzenia w takim stoku zarządzane są przez switcha ze statusem master.
nie świeci – urządzenie nia ma statusu master
zielony – urządzenie ma status master lub jest pojedyńczym switchem
pomarańczowy – wystąpił błęd związany ze stackowaniem
 
STACK – informuje o numerze switcha w stacku oraz jego wielkości, informacje wyświetlane są na LED-ach portów
nie świeci – brak switcha o takim numerze w stacku
mruga na zielono – switch ma taki numer w stacku
zielony – inne switche będące częścią stosu mają taki numer
 
ACTV – status data active switch w stacku
nie świeci – switch nie jest w trybie active
zielony – switch jest w trybie active switch lub jest samodzielym switchem
mruga na zielono – switch jest w stosie ale w standby mode
pomarańczowy – wystąpił błąd
 
S-PWR – status stack power, jeżeli switche połączone są w logiczny stos, to mogą być również wspólnie zasilane
nie świeci – kabel nie podłączony lub switch jest samodzielny
zielony – wszystkie switche w stocie są poprawnie podłączone kablami StackPower i nie występują problemy
mruga na zielono – nie wszystkie switche sa poprawnie podłączone
pomarańczowy – wystąpił błąd lub problem w zasilaniu stoku
mruga pomarańczowo – niewystaczająca ilość zasobów aby zasilić wszystkie switche w stosie
 
PS1/PS2 – określa status zasilaczy switcha, jeżeli urządzenie umożliwia podłączenie dwóch niezależnych układów zasilania to będą to dwie oddzielne diody
nie świeci – brak zasilania
zielony – układ zasilania działa poprawnie
pomarańczowy – wystąpił błąd lub włącznik zasilacza jest wyłączony
 
FAN – diagnozuje układ chłodzący urządzenia
nie świeci – brak zasilania
zielony – wentylatory działają poprawnie
pomarańczowy – nie działa jeden z wentylatorów, może to być to ten wewnątrz obudowy lub wentylator zasilacza.
 

1 Odpowiedź

  1. Jakub Piesik pisze:

    Bardzo ciekawy artykuł 🙂

Leave a Reply