FreeNAS – sprawdź temperaturę procesorów

W domyślnym interfejsie FreeNAS można ze świecą szukać informacji o temperatzurze procesorów. Jednak możemy śmiało uzyskać tą informację po zalogowaniu się do konsoli. Wydajemy tam polecenie: sysctl -a | egrep -E „cpu\.[0-9]+\.temp” I otrzymujemy...