Omówmy scenariusz w którym nasz serwer jest niedostępny (nie odpowiada na polecenie PING , nie można połączyć się przez konsolę RDP, nie można dodać go do domeny, nie ma połączenia internetowego itd..). W ramach diagnostyki zaglądamy do Dziennika Zdarzeń, gdzie znajdujemy podobne komunikaty: Event Type: Error Event Source: IPSEC Event Category: None Event ID: 4292