W wierszu poleceń możemy w prosty sposób wygenerować listę kontrolerów domeny, i site’ów do których są przypisane: Nltest /dclist:%userdnsdomain% Wynik polecenia będzie podobny do tego: Get list of DCs in domain ‚SPECE.IT’ from ‚\\SPECE.IT’. speceitdc01.spece.it [DS] Site: Warszawa speceitdc02.spece.it [DS] Site: Irkuck speceitdc02.spece.it [DS] Site: LasVegas UPDATE: Znajdywanie kontrolerów domeny w Powershellu opisałem tutaj: https://spece.it/windows-serwer-artykuly/lista-kontrolerow-domeny-siteow-powershell