Jak odinstalować poprawkę bezpieczeństwa (KBxxxxxxx) w wierszu poleceń (CMD)?

Uruchamiamy wiersz poleceń (na przykład przez skrót WIN+R i wpisanie frazy „cmd”). Polecenie usuwające konkretną poprawkę (np KB3035583) ma postać: wusa /uninstall /kb:3035583 Listę za9instalowanych poprawek możecie wygenerować sposobem opisanym w tym artykule: Lista...