W naszej wycieczce po komendach Wiersza Poleceń Windows dzisiaj dochodzimy do zagadnienia usług systemowych. W tym artykule skupimy się na tworzeniu, kasowaniu, zmianie konfiguracji oraz sprawdzaniu stanu usług, a o kontrolowaniu ich (start, stop itd) za pomocą polecenia NET, możecie poczytać w osobnym artykule. W systemach Windows nie ma natywnego kreatora służącego do tworzenia i