Dzisiaj omówimy możliwość zdalnego listowania i zamykania otwartych plików – skupimy się jednak na Wierszu Poleceń. Choć podejrzenie i/lub zamknięcie plików na zdalnej maszynie poprzez przystawkę „Computer Management” (zarządzanie komputerem) jest bardzo proste i mamy też X przeróżnych programów działających w środowisku okienkowym,  to nieraz może nas irytować na przykład czas trwania tej operacji przy