Wyrażenia regularne – nauka przez zabawę

Wyrażenia regularne (zwane regex lub regexp) są na porządku dziennym w językach programowania jak i w systemach Linux. Wywodzą się z teoretycznej informatyki, gdzie służą do opisywania języków regularnych. W praktyce przydają się wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z tekstami i ich obróbką....