Tag: Storage

EMC – lista podłączonych aktywnych serwerów

Czasami na klikanie w Unisphere jest zbyt długie i skomplikowane. EMC dostarcza jednak także narzędzie do zarządzania swoimi produktami – NaviSECCli. Dzięki niemu można szybko uzyskać listę serwerów podłączonych do macierzy przez karty HBA wpisując polecenie: naviseccli -h Storage_Processor_IP port...

FreeNAS – sprawdź temperaturę procesorów

W domyślnym interfejsie FreeNAS można ze świecą szukać informacji o temperatzurze procesorów. Jednak możemy śmiało uzyskać tą informację po zalogowaniu się do konsoli. Wydajemy tam polecenie: sysctl -a | egrep -E „cpu\.[0-9]+\.temp” I otrzymujemy taki wynik: dev.cpu.0.temperature: 28.0C dev.cpu.1.temperature: 28.0C...