Dziś napiszę nieco nieco o młodszym bracie FTP czyli TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Jak wskazuje sama nazwa w porównaniu do FTP ten członek rodziny jest wręcz trywialny. Oparty jest na bezpołączeniowym protokołem UDP, co daje nam krótszy, przynajmniej teoretycznie, czas negocjacji połączenia niż w przypadku TCP. Jednak aby zapewnić przesłanie całego pliku, każdy pakiet