Bardzo często potrzebujemy podłączyć się do firmowej sieci wykorzystując sieć VPN, jednak bardzo często VPN domyślnie przejmuje cały ruch tak więc lokalne zasoby firmowe oraz ruch internetowy przechodzi przez naszą bramkę VPN – co moim zdaniem ma kilka wad. Najważniejsza z nich to zbędne obciążenie bramki VPN, lub też „spowolnienie internetu” spowodowane wydłużoną trasą oraz bardzo