Usługi (services) Windows 7|8|8.1- nazwy polskie, angielskie i systemowe

windows_servicesOto tabela usług w systemach Windows 7, 8 oraz 8.1.  Pewnie wielu z Was pracuje na różnych wersjach językowych systemu – najczęściej polskiej i angielskiej, a to wymaga znajomości nazw usług w różnych językach. O ile ogarnięcie tych nazw dla kogoś, kto na co dzień pracuje w obu wersjach językowych, to prosta sprawa, to sporadyczne korzystanie z tej drugiej wersji może być kłopotliwe. Ja na przykład, często frustrowałem się, gdy raz na długi czas zaglądałem do polskiej wersji systemu – stąd właśnie pomysł, aby usługi Windows zestawić w tabeli :).

Tak więc, niniejsza tabela zawiera dwie wersje językowe każdej usługi, oraz nazwę systemową, czyli taką, której użyjemy w wierszu poleceń (sc, net stop, net start,  psservice.exe itd). Pozwoliłem sobie też zaznaczyć, które usługi  znajdziecie w danej wersji systemu – jeżeli coś przeoczyłem dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, że wiele programów dodaje „swoje” usługi – w moim zestawieniu znajdują się tylko natywne.

 

nazwa angielska nazwa polska nazwa systemowa OS
 Net.Tcp Port Sharing Service Network Connections Usługa udostępniania portów Net.Tcp połączeńia sieciowe NetTcpPortSharing Windows 7, Windows 8x
 Windows Search Usługa wyszukiwania systemu Windows Wsearch Windows 7, Windows 8x
ActiveX Installer (AxInstSV) Instalator kontrolek ActiveX AxInstSV Windows 8x
Application Experience Użytkowanie aplikacji AeLookupSvc Windows 7, Windows 8x
Application Identity Tożsamość aplikacji AppIDSvc Windows 7, Windows 8x
Application Information Informacje o aplikacji Appinfo Windows 7, Windows 8x
Application Layer Gateway Service Usługa bramy warstwy aplikacji ALG Windows 7, Windows 8x
Application Management Zarządzanie aplikacjami AppMgmt Windows 7, Windows 8x
Background Intelligent Transfer Service Usługa inteligentnego transferu w tle BITS Windows 7, Windows 8x
Base Filtering Engine Podstawowy aparat filtrowania BFE Windows 7, Windows 8x
BitLocker Drive Encryption Service Usługa szyfrowania dysków funkcją BitLocker BDESVC Windows 7, Windows 8x
Block Level Backup Engine Service Usługa Aparat kopii zapasowej na poziomie bloku wbengine Windows 7, Windows 8x
Bluetooth Support Service Usługa obsługi Bluetooth bthserv Windows 7, Windows 8x
BranchCache BranchCache PeerDistSvc Windows 7, Windows 8x
Broker Infrastructure Usługa infrastruktury zadań w tle BrokerInfrastructure Windows 8x
Certificate Propagation Propagacja certyfikatu CertPropSvc Windows 7, Windows 8x
CNG Key Isolation Izolacja klucza CNG KeyIso Windows 7, Windows 8x
COM+ Event System System zdarzen COM+ EventSystem Windows 7, Windows 8x
COM+ System Application Aplikacja systemowa modelu COM+ ComSysApp Windows 7, Windows 8x
Computer Browser Przegladarka komputera Browser Windows 7, Windows 8x
Credential Manager Menedżer połączeń systemu Windows VaultSvc Windows 7, Windows 8x
Cryptographic Services Usługi kryptograficzne CryptSvc Windows 7, Windows 8x
DCOM Server Process Launcher Program uruchamiajacy proces serwera DCOM DcomLaunch Windows 7, Windows 8x
Desktop Window Manager Session Manager Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu UxSms Windows 7
Device Association Service Usługa kojarzenia urządzeń DeviceAssociationService Windows 8x
Device Install Service Usługa instalacji urządzeń DeviceInstall Windows 8x
Device Setup Manager Menedżer konfiguracji urządzeń DsmSvc Windows 8x
DFS Replication DFS Replication DFSR Windows 7
DHCP Client Klient DHCP Dhcp Windows 7, Windows 8x
Diagnostic Policy Service Usługa zasad diagnostyki DPS Windows 7, Windows 8x
Diagnostic Service Host Host Usługi diagnostyki WdiServiceHost Windows 7, Windows 8x
Diagnostic System Host Host systemu diagnostyki WdiSystemHost Windows 7, Windows 8x
Distributed Link Tracking Client Klient sledzenia laczy rozproszonych TrkWks Windows 7, Windows 8x
Distributed Transaction Coordinator Koordynator transakcji rozproszonych MSDTC Windows 7, Windows 8x
DNS Client Klient DNS Dnscache Windows 7, Windows 8x
Drive Optimizer Optymalizowanie dysków defragsvc Windows 8x
Encrypting File System (EFS) System szyfrowania plików (EFS) EFS Windows 7, Windows 8x
Extensible Authentication Protocol Protokól uwierzytelniania rozszerzonego EapHost Windows 7, Windows 8x
Fax Faks Fax Windows 7, Windows 8x
File History Service Usługa historii plików fhsvc Windows 8x
Function Discovery Provider Host Host dostawcy odnajdowania funkcji fdPHost Windows 7, Windows 8x
Function Discovery Resource Publication Publikacja zasobów odnajdowania funkcji FDResPub Windows 7, Windows 8x
Group Policy Client Klient zasady grupy gpsvc Windows 7, Windows 8x
Health Key and Certificate Management Zarządzanie kluczami i certyfikatami kondycji hkmsvc Windows 7, Windows 8x
HomeGroup Provider Dostawca grupy domowej HomeGroupProvider Windows 7, Windows 8x
Human Interface Device Access Dostęp do urzadzen interfejsu HID hidserv Windows 7, Windows 8x
Hyper-V Data Exchange Service Usługa wymiany danych funkcji Hyper-V vmickvpexchange Windows 8x
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules Moduly obslugi kluczy IPsec IKE i AuthIP IKEEXT Windows 7, Windows 8x
Indexing Service Usługa indeksowania CISVC Windows 7
Interactive Services Detection Wykrywanie Usług interakcyjnych UI0Detect Windows 7, Windows 8x
Internet Connection Sharing (ICS) Udostępnianie połączenia internetowego SharedAccess Windows 7, Windows 8x
IP Helper Pomoc IP iphlpsvc Windows 7, Windows 8x
IPsec Policy Agent Agent zasad IPsec PolicyAgent Windows 7, Windows 8x
KtmRm for Distributed Transaction Coordinator Usługa KTMRM dla Usługi Koordynator transakcji rozproszonych KtmRM Windows 7, Windows 8x
Link-Layer Topology Discovery Mapper Mapowanie z odnajdywaniem topologii warstwy łącza lltdsvc Windows 7, Windows 8x
LSM Menedżer sesji lokalnej LSM Windows 8x
Microsoft iSCSI Initiator Service Usługa inicjatora iSCSI firmy Microsoft MSiSCSI Windows 7, Windows 8x
Microsoft Software Shadow Copy Provider Dostawca kopiowania w tle oprogramowania firmy Microsoft swprv Windows 7, Windows 8x
Multimedia Class Scheduler Harmonogram klas multimediów MMCSS Windows 7, Windows 8x
Netlogon Logowanie do sieci Netlogon Windows 7, Windows 8x
Network Access Protection Agent Agent ochrony Dostępu do sieci napagent Windows 7, Windows 8x
Network Connected Devices Auto-Setup Autokonfiguracja urządzeń podłączonych do sieci NcdAutoSetup Windows 8x
Network Connections Połączenia sieciowe Netman Windows 7, Windows 8x
Network Connectivity Assistant Asystent łączności sieciowej NcaSvc Windows 8x
Network List Service Usługa listy sieci netprofm Windows 7, Windows 8x
Network Location Awareness Rozpoznawanie lokalizacji w sieci NlaSvc Windows 7, Windows 8x
Network Location Awareness Rozpoznawanie lokalizacji w sieci NlaSvc Windows 7, Windows 8x
Network Store Interface Service Usługa interfejsu magazynu sieciowego nsi Windows 7, Windows 8x
Offline Files Pliki trybu offline CscService Windows 7, Windows 8x
Parental Controls Kontrola rodzicielska WPCSvc Windows 7, Windows 8x
Peer Name Resolution Protocol Protokól PNRP PNRPsvc Windows 7, Windows 8x
Peer Networking Grouping Grupowanie sieci równorzędnej p2psvc Windows 7, Windows 8x
Peer Networking Identity Manager Menedżer tozsamosci sieci równorzednej p2pimsvc Windows 7, Windows 8x
Performance Counter DLL Host Host bibliotek DLL liczników wydajności PerfHost Windows 7, Windows 8x
Performance Logs & Alerts Dzienniki wydajnosci i &alerty pla Windows 7, Windows 8x
Plug and Play Plug and Play PlugPlay Windows 7, Windows 8x
PnP-X IP Bus Enumerator Modul wyliczajacy magistrali PnP-X IP IPBusEnum Windows 7
PNRP Machine Name Publication Service Usługa publikowania nazw komputerów PNRP PNRPAutoReg Windows 7, Windows 8x
Portable Device Enumerator Service Usługa modułu wyliczajacego urzadzenia przenośne WPDBusEnum Windows 7, Windows 8x
Power Zasilanie Power Windows 7, Windows 8x
Print Spooler Bufor wydruku Spooler Windows 7, Windows 8x
Problem Reports and Solutions Control Panel Support Pomoc techniczna panelu sterowania Raporty i rozwiązania problemów wercplsupport Windows 7, Windows 8x
Program Compatibility Assistant Service Usługa Asystent zgodności programów PcaSvc Windows 7, Windows 8x
Protected Storage Magazyn chroniony ProtectedStorage Windows 7
Quality Windows Audio Video Experience Quality Windows Audio Video Experience QWAVE Windows 7, Windows 8x
Remote Access Auto Connection Manager Menedżer autopołączeń Usługi Dostęp zdalny RasAuto Windows 7, Windows 8x
Remote Access Connection Manager Menedżer połączeń Usługi Dostęp zdalny RasMan Windows 7, Windows 8x
Remote Desktop Configuration Menedżer konfiguracji usług pulpitu zdalnego SessionEnv Windows 7, Windows 8x
Remote Desktop Services UserMode Port Redirector Przekierowanie portu trybu użytkownika usług pulpitu zdalnego UmRdpService Windows 7, Windows 8x
Remote Procedure Call (RPC) Zdalne wywolywanie procedur (RPC) RpcSs Windows 7, Windows 8x
Remote Procedure Call (RPC) Locator Lokalizator Usługi zdalnego wywolania procedury (RPC) RpcLocator Windows 7, Windows 8x
Remote Registry Rejestr zdalny RemoteRegistry Windows 7, Windows 8x
Routing and Remote Access Routing i Dostęp zdalny RemoteAccess Windows 7, Windows 8x
RPC Endpoint Mapper Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC RpcEptMapper Windows 7, Windows 8x
Secondary Logon Logowanie pomocnicze seclogon Windows 7, Windows 8x
Secure Socket Tunneling Protocol Service Usługa Protokół SSTP SstpSvc Windows 7, Windows 8x
Security Accounts Manager Menedżer kont zabezpieczeń SamSs Windows 7, Windows 8x
Security Center Centrum zabezpieczen wscsvc Windows 7, Windows 8x
Sensor Monitoring Service Usługa monitorowania czujników SensrSvc Windows 8x
Server Serwer LanmanServer Windows 7, Windows 8x
Shell Hardware Detection Wykrywanie sprzętu powłoki ShellHWDetection Windows 7, Windows 8x
Smart Card Karta inteligentna SCardSvr Windows 7, Windows 8x
Smart Card Removal Policy Zasady usuwania karty inteligentnej SCPolicySvc Windows 7, Windows 8x
SNMP Trap SNMP Trap SNMPTRAP Windows 7, Windows 8x
Software Licensing Licencjonowanie oprogramowania slsvc Windows 7
Software Protection Ochrona oprogramowania sppsvc Windows 7, Windows 8x
Spot Verifier Weryfikator punktowy svsvc Windows 8x
SSDP Discovery Odnajdywanie SSDP SSDPSRV Windows 7, Windows 8x
Still Image Acquisition Events Zdarzenia pozyskiwania obrazów nieruchomych WiaRpc Windows 8x
Storage Service Usługa magazynu StorSvc Windows 7, Windows 8x
Superfetch  Wstępne ładowanie do pamięci SysMain Windows 7, Windows 8x
System Event Notification Service Dziennik zdarzen systemu Windows SENS Windows 7, Windows 8x
System Events Broker Broker zdarzeń systemowych SystemEventsBroker Windows 8x
Tablet PC Input Service Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet TabletInputService Windows 7, Windows 8x
Task Scheduler Harmonogram zadań Schedule Windows 7, Windows 8x
TCP/IP NetBIOS Helper Pomoc TCP/IP NetBIOS lmhosts Windows 7, Windows 8x
Telephony Telefonia TapiSrv Windows 7, Windows 8x
Terminal Services Usługi terminalowe TermService Windows 7, Windows 8x
Terminal Services Configuration Konfiguracja Usług terminalowych SessionEnv Windows 7, Windows 8x
Terminal Services UserMode Port Redirector Przekierowanie portu trybu Użytownika Usług terminalowych UmRdpService Windows 7, Windows 8x
Themes Kompozycje Themes Windows 7, Windows 8x
Thread Ordering Server Serwer porządkujacy wątki THREADORDER Windows 7, Windows 8x
Time Broker Broker czasu TimeBroker Windows 8x
TPM Base Services Usługi podstawowe modułu TPM TBS Windows 7
UPnP Device Host Host urządzenia UPnP upnphost Windows 7, Windows 8x
User Profile Service Usługa profilów Użytowników ProfSvc Windows 7, Windows 8x
Virtual Disk Dysk wirtualny vds Windows 7, Windows 8x
Volume Shadow Copy Kopiowanie woluminów w tle VSS Windows 7, Windows 8x
WebClient WebClient WebClient Windows 7, Windows 8x
Windows All User Install Agent Agent instalacji w systemie Windows dla wszystkich użytkowników AllUserInstallAgent Windows 7, Windows 8x
Windows Audio Windows Audio AudioSrv Windows 7, Windows 8x
Windows Audio Endpoint Builder Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows AudioEndpointBuilder Windows 7, Windows 8x
Windows Backup Kopia zapasowa systemu Windows SDRSVC Windows 7, Windows 8x
Windows Biometric Service Usługa biometryczna systemu Windows WbioSrvc Windows 7, Windows 8x
Windows CardSpace Windows CardSpace idsvc Windows 7
Windows Color System Kolory w systemie Windows WcsPlugInService Windows 7, Windows 8x
Windows Connect Now – Config Registrar Połącz teraz w systemie Windows — Rejestrator konfiguracji wcncsvc Windows 7, Windows 8x
Windows Connection Manager Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny Wcmsvc Windows 8x
Windows Defender Windows Defender WinDefend Windows 7, Windows 8x
Windows Driver Foundation – User mode Driver Framework Windows Driver Foundation – User-mode Driver Framework wudfsvc Windows 7, Windows 8x
Windows Error Reporting Service Usługa raportowania błedów systemu Windows WerSvc Windows 7, Windows 8x
Windows Event Collector Pomoc techniczna panelu sterowania Raporty i rozwiazania problemów Wecsvc Windows 7, Windows 8x
Windows Event Log Dziennik zdarzeń Eventlog Windows 7, Windows 8x
Windows Firewall Zapora systemu Windows MpsSvc Windows 7, Windows 8x
Windows Font Cache Service Usługa systemu Windows buforowania czcionek FontCache Windows 7, Windows 8x
Windows Image Acquisition (WIA) Windows Image Acquisition (WIA) stisvc Windows 7, Windows 8x
Windows Installer Instalator Windows msiserver Windows 7, Windows 8x
Windows Live ID Sign-in Assistant Asystent logowania za pomocą konta Microsoft wlidsvc Windows 8x
Windows Management Instrumentation Instrumentacja zarzadzania Windows Winmgmt Windows 7, Windows 8x
Windows Media Center Service Launcher Uruchamianie Usług w programie Windows Media Center ehstart Windows 7
Windows Media Player Network Sharing Service Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player WMPNetworkSvc Windows 7, Windows 8x
Windows Modules Installer Instalator modułów systemu Windows TrustedInstaller Windows 7, Windows 8x
Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0 Usługa buforowania czcionek platformy Windows Presentation Foundation wersja 3.0.0.0 FontCache3.0.0.0 Windows 7
Windows Remote Management (WS-Management) Zdalne Zarządzanie systemem Windows (WS-Management) WinRM Windows 7, Windows 8x
Windows Store Service(WSService) Usługa Sklep Windows WSService Windows 8x
Windows Time Usługa Czas systemu Windows W32Time Windows 7, Windows 8x
Windows Update Aktualizacje automatyczne wuauserv Windows 7, Windows 8x
WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web WinHTTP WinHttpAutoProxySvc Windows 7, Windows 8x
Wired AutoConfig Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej dot3svc Windows 7, Windows 8x
WLAN AutoConfig Autokonfiguracja sieci WLAN Wlansvc Windows 7, Windows 8x
WMI Performance Adapter WMI Performance Adapter wmiApSrv Windows 7, Windows 8x
Workstation Stacja robocza LanmanWorkstation Windows 7, Windows 8x
WWAN AutoConfig Automatyczne konfigurowanie bezprzewodowej sieci WAN WwanSvc Windows 7, Windows 8x

Łukasz Skalikow

Obecnie Manager IT. Przez lata byłem Inżynierem systemów. Jestem entuzjastą i specem od vSphere, Windows serwer, GPO. Od zawsze byłem zwolennikiem wiersza poleceń i automatyzacji. Obecnie, ze względu na pracę, rodzinę i wyjazdy służbowe, dużo mniej udzielam się na blogu, ale mam nadzieję, że pośród kilkuset porad opublikowanych na spece.it, wiele osób znajdzie dla siebie coś przydatnego :)

8 komentarzy

 1. kawał dobrej roboty. dzieki.

  • Łukasz Skalikow pisze:

   Dzięki. Nie mogłem w sieci znaleźć takiego zestawienia – jak to mówią: „zrób to sam” 🙂

 2. Zdzich pisze:

  usługa „SysMain” w wersji polskiej nie nazywa się „Superfetch” lecz „Wstępne ładowanie do pamięci”

 3. Zdzich pisze:

  usługa “Power” w wersji polskiej nie nazywa się “Power” lecz “Zasilanie”

 4. Zdzich pisze:

  usługa “sppsvc” w wersji polskiej nie nazywa się “Software Protection” lecz “Ochrona oprogramowania”

 5. Zdzich pisze:

  usługa “PerfHost” w wersji polskiej nie nazywa się “Performance Counter DLL Host” lecz “Host bibliotek DLL liczników wydajności”

 6. Zdzich pisze:

  Warto by zaktualizować to zestawienie wobec usług działających na Windows 10:
  http://www.blackviper.com/service-configurations/black-vipers-windows-10-service-configurations/

Leave a Reply