Błąd podczas dodawania rezerwacji DHCP „The DHCP server received a message from a client that is not valid”


 

Jeśli podczas tworzenia rezerwacji DHCP na serwerze z systemem Windows Server zobaczycie poniższe dwa komunikaty, wiedzcie, że jest to jest to Wasza wina! Nie dajcie się jednak sprowokować. Jest to jeden z tych drobnych błędów, które każdy ma prawo popełnić, a Windows powinien odpowiedzieć przyjaźniejszym komunikatem :)


The unique Identifier you have entered may not be correct. Do you want to use this Identifier anyway?

…a zaraz po nim:

The DHCP server received a message from a client that is not valid.


Problemem jest niepoprawna forma MAC-adresu. Najczęstszym błędem i odruchem Admina Systemów jest podawanie adresu MAC z dwukropkami:
0:26:6C:AF:E3:A6
..podczas gdy rezerwację definiujemy z użyciem adresu MAC bez dwukropka:
0266CAFE3A6

Jeśli uważacie, że jestem jedynym adminem, który dał się złapać – NIE KOMENTUJCIE :)
Od czasu do czasu opisujemy mniej, lub bardziej popularne błędy systemowe. Oto niektóre z nich.


Podobne Tematy: