Lista kontrolerów domeny i site’ów w Powershell


 

Niedawno podpowiedziałem jak w CMD można znaleźć listę kontrolerów domeny i site’ów i jeden z naszych czytelników poidpowiedział, że w powershellu będzie „nowocześniej” (dzięki Grzesiek!).

(Get-ADForest).Domains | %{ Get-ADDomainController -Filter * -Server $_ }

Od siebie dodam, że polecenie Grześka zwraca mnóstwo dodatkowych informacji. Administartor, który chce konkretnie sprawdzić np. jakie konkretnie kontorlery domeny przypisane są do do danej lokalizacji, na pewno uzna za praktyczne możliwość zrzucenia wszystkich danych w formacie CSV:

(Get-ADForest).Domains | %{ Get-ADDomainController -Filter * -Server $_ } | export-csv c:\dcs.csv

…lub htp i tutaj przypomnę, że można sobie wybrać które parametry chcemy zobaczyć. Założeniem było „kontroler per lokalizacja”, więc…

(Get-ADForest).Domains | %{ Get-ADDomainController -Filter * -Server $_ } |convertto-html -property hostname,site

Więcej krótkich praktycznych porad znajdziecie w dziale one-liners :).


Podobne Tematy: