Windows – zmiana strefy czasowej na zdalnej maszynie

Jedną z niewielu brakujących funkcji w PowerShell jest brak cmdletu do ustawiania strefy czasowej. Można się oczywiście wspierać skryptami z galerii TechNet, ale po co, skoro zmianę strefy czasowej na zdalnej maszynie można załatwić jednym one-linerem 😉

Invoke-Command -ComputerName nazwa_serwera {tzutil /s „Central European Standard Time”}

Warto upewnić się wcześniej, że PSRemoting działa na zdalnej maszynie, oraz pobrać listę dostępnych stref czasowych poleceniem:

tzutil /l

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

Leave a Reply