Skróty Klawiszowe w VMware vSphere


 

Nawigowanie / Widok

Ctrl+Shift+V Włącza widok „VM and Templates”
Ctrl+Shift+H Włącza widok „Hosts and Clusters”
Ctrl+Shift+D Włącza widok „Datastores and Datastores Cluster”
Ctrl+Shift+N Włącza widok „Networking”
Ctrl+Shift+F Włącza okienko wyszukiwania
Ctrl+Shift+E Włącza okno „Events”
Ctrl+Shift+L Włącza okno „Licensing”
Ctrl+Shift+M Włącza okno „Maps”
Ctrl+Shift+O Włącza okno „System Logs”
Ctrl+Shift+P Włącza okno „Host Profiles”
Ctrl+Shift+R Włącza okno „Roles”
Ctrl+Shift+S Włącza okno „Sessions”
Ctrl+Shift+T Włącza okno „Scheduled Tasks”
Ctrl+Shift+U Włącza okno „Customization Specifications Manager”
Ctrl+Shift+I Uruchamia ustawienia (Settings) vCenter Server
Alt+Home Przełącza nas do strony startowej (Home)
vsphere Home

Ctrl+Tab Przewija zakładki do przodu
vspgere zakladki
Ctrl+Shift+Tab Przewija zakładki wstecz
Alt+strzałka Lewo/prawo Odpowiada za nawigowanie „w przód i tył” jak przyciskami Forward/Back
vsphere back forward

Skróty w konsoli

Ctrl+Shift+Insert Odpowiednik Ctrl+Alt+Delete
Ctrl+Alt+Enter Full Screen
Ctrl+Alt Uwalnia kursor i klawiaturę z okna maszyny wirtualnej
Ctrl+Shift+X Wyjście (eXit)

Tworzenie

Ctrl+N Nowa maszyna
Ctrl+A Nowa vApp
Ctrl+H Nowy Host
Ctrl+L Nowy Cluster
Ctrl+O Nowa pula „Resource Pool”
Ctrl+F Nowy Folder
Ctrl+D Nowy Datastore

Opcje dostępne po zaznaczeniu maszyny

Ctrl+B Power On
Ctrl+E Power Off
Ctrl+T Reset
Ctrl+Z Suspend
Ctrl+D Shut Down (wymaga zainstalowanych VMware Tools)
Ctrl+R Restart (wymaga zainstalowanych VMware Tools)
Ctrl+P Dodanie uprawnień do maszyny wirtualnej
Ctrl+M Dodanie Alarmu


Podobne Tematy: