Zmiana rozmiaru partycji linuxowej z xfs

Założeniami tego niezbyt odkrywczego wpisu jest posiadanie – dystrybucji Linuxa „opartej” o Red Hat (RHEL, CentOS etc…), tablicy partycji GPT, oraz dysku podzielonego na logiczne partycje z wykorzystaniem LVM. Czyli tak naprawdę – domyślne ustawienia instalacji najnowszych wersji RHEL i CentOS. Jeśli nie ingerujemy zbytnio w partycjonowanie dysku podczas instalacji – okazuje się, że sporą część dysku instalator automatycznie przeznacza na /home – jak więc bezpiecznie zmniejszyć rozmiar /home, a odzyskany obszar przypisać chociażby do głównego punktu montowania / ?

Zacznijmy od zebrania podstawowych informacji. W tym celu sprawdzamy informacje o dysku i jego partycjach:

[root@speceit]# cat /etc/fstab
/dev/mapper/rhel-root /    xfs   defaults    0 0
/dev/mapper/rhel-home /home  xfs   defaults    0 0
/dev/mapper/rhel-swap swap  swap  defaults    0 0
[root@speceit]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 136.4 GB, 136365211648 bytes, 266338304 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk label type: gpt
Disk identifier: E78439AE-F140-4C93-9BA9-042C0400BBCD
     Start     End  Size Type      Name
1     2048    411647  200M EFI System   EFI System Partition
2    411648   2508799   1G Microsoft basic
3   2508800  266336255 125.8G Linux LVM
[root@speceit]# pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name        /dev/sda3
  VG Name        rhel
  PV Size        125.80 GiB / not usable 2.00 MiB
  Allocatable      yes
  PE Size        4.00 MiB
  Total PE 32205
  Free PE 15853
  Allocated PE 16352
  PV UUID        83zMC0-Ek45-RT5p-ydk0-R2d9-NI0c-NySzk5
[root@speceit]# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name        rhel
  System ID
  Format        lvm2
  Metadata Areas    1
  Metadata Sequence No 4
  VG Access       read/write
  VG Status       resizable
  MAX LV 0
  Cur LV 3
  Open LV 3
  Max PV        0
  Cur PV        1
  Act PV        1
  VG Size        125.80 GiB
  PE Size        4.00 MiB
  Total PE 32205
  Alloc PE / Size    32204 / <125.80 GiB
  Free PE / Size    1 / 4.00 MiB
  VG UUID        PsGI90-ndHm-UAL4-GPmo-KUQc-Sv0w-xglzOk
[root@speceit]# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path        /dev/rhel/swap
LV Name        swap
VG Name        rhel
LV UUID        Lg6etd-k4dv-5pcN-KRJt-FfS0-LkYW-d5z0Co
LV Write Access    read/write
LV Creation host, time speceit, 2019-10-08 15:24:46 +0200
LV Status       available
# open         2
LV Size        <3.88 GiB
Current LE       992
Segments        1
Allocation       inherit
Read ahead sectors   auto
- currently set to 8192
Block device      253:1
--- Logical volume ---
LV Path        /dev/rhel/home
LV Name        home
VG Name        rhel
LV UUID        Q6ABeA-onXV-p0ly-h3F2-8Dsq-pOGW-ErdIpG
LV Write Access    read/write
LV Creation host, time speceit, 2019-10-08 15:24:46 +0200
LV Status       available
open          1
LV Size        71.92 GiB
Current LE       18412
Segments        1
Allocation       inherit
Read ahead sectors   auto
- currently set to 8192
Block device      253:2
--- Logical volume ---
LV Path        /dev/rhel/root
LV Name        root
VG Name        rhel
LV UUID        FjlX88-OJsm-axHU-Aukn-LTc4-EGxP-TB17lx
LV Write Access    read/write
LV Creation host, time speceit, 2019-10-08 15:24:47 +0200
LV Status       available
open          1
LV Size        50.00 GiB
Current LE       12800
Segments        1
Allocation       inherit
Read ahead sectors   auto
- currently set to 8192
Block device      253:0 

Jak widać – cały obszar partycji dysku /dev/sda3 jest zajęty przez LVM, a ten z kolei jest podzielony między /swap /home i /. Zabierzmy się więc do dzieła i wykonania zadania – zmniejszenia /home do 10GB i przeznaczenia zwolnionego miejsca na rozszerzenie /. Zaczniemy od doinstalowania przydatnego narzędzia, które pomoże nam wykonać backup /home (wszak wiadomo, że bez backupu nic nie wolno robić 😉 ).

[root@speceit]# yum install xfsdump -y

Teraz wykonujemy backup partycji /home:

[root@speceit]# xfsdump -f /tmp/home.dump /home

Po wykonanym backupie musimy odmontować /home

[root@speceit]# umount /home

Teraz zmniejszymy LVM /home do rozmiaru 10GB:

[root@speceit]# lvreduce -L 10G /dev/rhel/home

Kolejny krok niektórzy mogą uznać za zbędny, ale… lepiej dmuchać na zimne 😉 tak więc sformatujemy od nowa /home i przywrócimy dane:

[root@speceit]# mkfs.xfs -f /dev/rhel/home
[root@speceit]# mount /dev/rhel/home /home
[root@speceit]# xfsrestore -f /tmp/home.dump /home

Sprawdźmy co nam wyszło:

[root@speceit]# df -h
Filesystem       Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel-root  50G  11G  40G 22% /
/dev/sda2       1014M 179M 836M 18% /boot
/dev/sda1       200M 9.7M 191M  5% /boot/efi
/dev/mapper/rhel-home  10G 781M 9.3G  8% /home

Jak widać /home ma już zakładany rozmiar, sprawdźmy czy faktycznie mamy zwolniony obszar:

[root@speceit]# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name        rhel
  System ID
  Format        lvm2
  Metadata Areas    1
  Metadata Sequence No 5
  VG Access       read/write
  VG Status       resizable
  MAX LV 0
  Cur LV 3
  Open LV 3
  Max PV        0
  Cur PV        1
  Act PV        1
  VG Size        125.80 GiB
  PE Size        4.00 MiB
  Total PE 32205
  Alloc PE / Size    16352 / <63.88 GiB
  Free PE / Size    15853 / <61.93 GiB
  VG UUID        PsGI90-ndHm-UAL4-GPmo-KUQc-Sv0w-xglzOk

Jak widać mamy nieco dostępnego miejsca, przypiszmy więc 60GB do LVM / :

 [root@speceit]# lvresize -L +60G /dev/rhel/root

To jednak nie koniec. Należy jeszcze rozszerzyć system plików:

[root@speceit]# xfs_growfs /dev/rhel/root

I na koniec sprawdzamy co tam wyszło 🙂

[root@speceit]# df -h
Filesystem       Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel-root 110G  11G 100G 10% /
/dev/mapper/rhel-home  10G 781M 9.3G  8% /home

Jak widać – jest ok. Warto jeszcze sprawdzić, czy /home ma taką samą zawartość jak przed całą operacją 😉

Piotr Berent

Piotr Berent od 2002 w pocie czoła pracujący w środowisku IT, obecnie freelancer - Inżynier Systemowy. Entuzjasta wirtualizacji, automatyzacji i rozwiązań opartych o narzędzia open-source.

2 komentarze

 1. sss pisze:

  Jest tylko jeden problem – tak się można zabawiać na domowym komputerze, w środowisku produkcyjnym bym się nie odważył.

  • Piotr Berent pisze:

   Właśnie opisywałem to tuż po wykonaniu tego na środowisku produkcyjnym. Oczywiście backup całej maszyny też był zrobiony chwilę przed tą operacją. Mimo wszystko oceniłbym ją jako bardzo bezpieczną 🙂

Leave a Reply